09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İstanbul Ağır Ceza Avukatı

İstanbul Ağır Ceza Avukatı

İstanbul ağır ceza avukatı, dava portföyleri ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında oluşmuştur. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilememekte ve güvenlik tedbiri uygulanamamaktadır. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamamaktadır. Ağır ceza mahkemesine konu dosyalar alanında çalışan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denmektedir. Ceza avukatları ceza yargılamasında savunmayı temsil etmektedir. Ceza yargılamalarında ceza avukatları sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yaparak görev alır. Genel olarak ceza avukatlarının başlıca görevleri şunlardır;

 • Suça konu olay hakkında sanık veya müşteki ile görüşme yapma,
 • Ceza dosyasının incelenmesi,
 • Ceza dosyası kapsamında sanığa veya müştekiye hukuki bilgilerin verilmesi,
 • Sanık veya müştekinin ifadelerinin hazırlanması,
 • Ceza dosyalarının savcılık ve mahkeme aşamalarının takibi,
 • Sanığın veya müştekinin elinde hazır olan delillerin mahkeme ve savcılığa sunumu elde hazır olmayan delillerin ise mahkeme ve savcılık aracılığı ile dosyaya getirilmesinin sağlanması,
 • Sulh ceza mahkemesinde sanığın temsili ve savunması,
 • Adli kontrol ve tutuklama kararına karşı itiraz edilmesi,
 • Savcılık mütalaasına karşı itirazların ve beyanların sunulması,
 • Sanığın mahkeme nezdinde savunmasının yapılması,
 • Ceza dosyasının istinaf ve temyiz aşamalarının takibi,
 • Cezaevi ziyareti yapılması vs. işlerdir.

İstanbul ağır ceza avukatı, ceza avukatı tarafından yukarıda bahsi geçen iş ve işlemlerin titizlik ve özenle yürütülmesi gerekir, zira en ufak bir detayın bile atlanması telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına sebep olabilmektedir.

Ağır Ceza Avukatları Baktığı Davalar

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilleri gerçekleştiren kişiler(fail) hakkında ceza yargılaması yürütülür. İstanbul ağır ceza avukatı, ceza avukatı; savcılık aşamasında, asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, sulh ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi aşamasında görev almaktadır. Ceza yargılaması bu mahkemeler nezdinde yürütülmektedir. İstanbul ağır ceza avukatı, tarafından ağırlıklı olarak davalarda karşılaşılan suçlar nelerdir? Cinsel istismar suçu, cinsel saldırı suçu, kasten öldürme suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, uyuşturucu madde ticareti suçu, rüşvet suçu, yağma suçu, taksirle ölüme neden olma suçu, hileli iflas, zimmet suçu, irtikap suçlarıdır.

Ağır ceza avukat ücretleri ne kadardır sorusu da akla gelebilmektedir. Ağır ceza avukat ücretleri suça, davaya konu somut olaya, sanığın tutukluluk durumuna ve vs. etkenlere göre değişebilmektedir.

Ağır Ceza Yargılama Sonucunda Verilebilecek Kararlar

İstanbul ağır ceza avukatı, ceza yargılamasında ceza avukatlarının asli görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak en iyi şekilde savunulmalarını sağlamaktır. Peki ceza yargılaması sonunda mahkemece verilebilecek hükümler neler olabilmektedir? Ceza yargılaması sonunda mahkeme beraat kararı, mahkumiyet kararı, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı verebilir.

 • Beraat Kararı: Yargılama sonunda failin suçu işlemediğine mahkemece kanaat getirilmesi durumunda beraat kararı verilir. Bu karar sanık hakkında cezaya hükmolunmamasını ifade etmektedir. Bir diğer deyişle failin suçtan aklandığını belirtir.
 • Mahkumiyet kararı: Yargılama sonunda mahkemece sanığın suçu işlediğine kanaat getirilmesi durumunda sanık hakkında mahkumiyet kararı verilir. Bu mahkumiyet kararı hapis cezası ve adli para cezası olabilir.
 • Güvenlik tedbirleri: Türk Ceza Kanunun 53 ile 60. maddeleri arasında güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. Güvenlik tedbirleri şunlardır; failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, kazanç-eşya müsaderesi, sınır dışı edilme, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Somut olaya konu fiil suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar varsa fail hakkında ceza vermeyebilmektedir. Bu duruma ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin somut olayda mevcut olması veya failin kusurunun olmaması ve kanuni diğer şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

İstanbul ağır ceza avukatı, ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla teknik ve hukuki detay barındırdığından bu ceza hukuku kapsamındaki davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »