09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İşçinin Yasal Hakları

İşçinin Yasal Hakları

Şehir olarak fark etmeksizin İstanbul mahkemeleri tarafından da İşçinin yasal hakları sürekli olarak korunmaktadır. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan herhangi bir işçinin kanun önünde belli hakları bulunur. Bu haklar ise iş mahkemeleri tarafından koruma altına alınmaktadır. İş yerinde uygulanan baskılar, işverenlerin aniden işçiyi çıkarması, iş kazalarının meydana gelmesi, doğum yapacak kadın işçilerin haklarının kullandırılmaması gibi durumlar ile sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır.

Her işçinin yasal hakları bulunmaktadır. Bu haklar, kişilerin iş konusunda kendilerini koruma altına alabilmeleri için oldukça gereklidir. Bu nedenle her işçinin de sigortalı olarak çalışıyor ise mutlaka haklarını iyi bilmesi gerekir. İş hukuku kapsamında olan bu durum tamamiyle işçi ve iş veren arasındaki adaleti sağlamaktadır.

İşçinin İşe İade Davası Açabilme Hakkı

İşçinin yasal hakları arasında ilk olarak işten çıkarıldığı takdirde işe iade açabilme hakkı bulunmaktadır. Haksız yere işten çıkarılan bir işçi 6 ay içerisinde işe iade için iş mahkemelerine başvurabilmektedir. İş mahkemesi avukatı tarafından verilecek basit bir dilekçe ile dava açılmakta ve işe iade davası sürecine girilmektedir.

Burada en önemli faktör, işçin mutlaka haklı olması gerektiğidir. Hem işveren hem de işçi duruşma sırasında karşı karşıya gelebileceği gibi her iki tarafın avukatı da duruşmada yer alabilmektedir. İşçinin yasal hakları arasında olan işe iade için yüz kızartıcı bir suçun işlenmemesi de önemlidir. Aksi halde davayı işveren kazanır.

İşe iade davası açıldıktan sonra hakim işçinin işe iadesine karar verirse, işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. Eğer işe başlatmaz ise gereken tazminatı işçiye ödemek durumundadır.

Kadınlarda Süt İzni Hakkı

İşçinin yasal hakları içerisinde süt izni de bulunmaktadır. Sigortalı olarak çalıştığı iş yeri süresinde doğum yapan ve doğum iznine ayrılan kadın işçilerin, işe başladıktan sonra günde 1,5 saat süt izni bulunmaktadır. Bu süre mesai içerisinde istenilen saatte kullanılabileceği gibi toplu halde de kullanılabilmektedir. Süt izni kişinin yasal hakkı olduğundan dolayı işveren bu izni kullanmakla mükelleftir.

Süt izni kullandırmayan işveren için işçi dava açma hakkına sahiptir. Bunun için iş mahkemesi başvurularak dilekçe verilmesi ve süt izninin kullandırılmadığı da mutlaka işçi tarafından hakime kanıtlanmalıdır.  Şahitler de bu noktada geçerli sayılır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »