09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İşçi Hakları

İşçi Hakları

İşçi hakları İstanbul ya da diğer iller fark etmeksizin herhangi bir değişiklik göstermemektedir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan her işçinin kanun nezdinde belli hakları bulunmaktadır. Her işçi için ise haklar eşit olarak belirlenmiştir. İşten çıkarılma, iş kazası, doğum ya da iş yerinde baskı yapılması gibi durumlarda İşçi hakları yasal olarak arayabilmektedir.

İşçilerin her durum için farklı hakları bulunmaktadır. Haklarını arayabilmek için ise iş mahkemesine müracaat ederek haklarını savunmaları mümkün olmaktadır. İşçilerin haklarını tam olarak bilmeleri ise ilerde doğabilecek sıkıntılarda kendilerini daha doğru bir şekilde savunmalarına olanak sağlamaktadır. İş hukuku, işveren ve işçi arasındaki tüm anlaşmazlıklar için bulunmaktadır.

İşten Çıkarılma Durumunda İşçilerin Hakları

İşten çıkarılan bir işçinin çalışmış olduğu süre doğrultusunda belli hakları bulunmaktadır. En az 1 yıldır aynı iş yerinde sigortalı ve aralıksız olarak çalışan bir işçi, iş mahkemesi avukatı aracılığı ile işe iade davası açabilmektedir. İşe iade davası açılması durumunda mahkemece karara varılmakta ve eğer işçi hakları olarak haklı görülür ise işe iadesine karar verilmektedir.

Bu gibi durumlarda belli işverenler işe iadeyi kabul etmemekte ve bunun yerine tazminat ödenmesine razı olmaktadır. Eğer işçinin işe iadesi işveren tarafından kabul edilmez ise 8 adet brüt asgari ücret işçiye ödenmek durumundadır. İşçi hakları İstanbul ya da diğer illerde aynı şekilde işleyiş göstermektedir.

Kadın İşçilerin Doğum Döneminde Hakları

İşçi hakları İstanbul denildiğinde büyük bir adliyeye ve değişik davalara aracılık eden iller arasında yer almaktadır. Kadın işçilerin, erkek işçilere nazaran çok daha farklı hakları da bulunmaktadır. Kadın işçiler sigortalı olarak çalışıyor ise bu hakları elde etmiş olmaktadır.

Hamilelik dönemi yavaş yavaş sona eren ve doğumu yaklaşan kadın işçi gebeliğinin 32. Haftasında doğum iznine çıkmayı hak etmektedir. Doktorun vermiş olduğu “doğum iznine çıkabilir” raporu bu durum için yeterlidir. Doğum izni ise 16 haftadan oluşmaktadır. Yani doğum yapan bir işçi 4 ay doğum izni kullanmaktadır.

İşçilerin hakları savunmak üzere belli bir iş mahkemesi oluşan bir adliyeye İstanbul sahiptir. Çağlayan Adliyesi ve İstanbul Anadolu Mahkemesi pek çok erkek ya da kadın işçinin haklarını savunmak adına yıllardır hizmet sunmaya devam etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »