09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İşçi Avukatı

Hukuk kuralları; toplumsal düzeni sağlayan ve uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür. İşçi avukatı aracılığı ile hukuk kuralları, toplumsal düzeni sağlamakla beraber iş hayatında da etkin bir role sahiptir. İş alanlarına dair hukuki çerçeveler ve yasalarla belirlenen kural ve kanunlara hem işçilerin hem de işverenlerin uyması gerekmektedir.

İş hukuku; toplumda yer alan kişilerin ve iş hayatındaki karşılıklı ilişkilerin kural ve düzenini sağlamakla yükümlü olan hukuk türüdür. Bu bağlamda, işçi avukatı, iş konuları başta olmak üzere işçi ve işveren ilişkileri ile alakalı yasaların hepsinde belirleyici ve özgün iş hukuku prosedürleriyle müvekkillerine hizmet vermektedir.

İş hukuku, hukuk eğitimi almamış bir insanın altından kalkamayacağı kadar detaylı bir hukuk dalı olduğundan işçi avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

İşçi Avukatı Hangi Faaliyetlerde Bulunur?

İş hukuku alanında uzmanlaşmış kimselere işçi avukatı adı verilmektedir. İş hukuku, birden çok konu başlığıyla ilgilenmektedir. İş hukuku; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi başta olmak üzere iş hukuku dalındaki konuların tamamını kapsamaktadır. İşçi avukatının çalışanlar ve işverenler arasında yaşanan sorunların çözümlenmesinde belirleyici olmaktadır.

İş hukuku; yalnızca bireyler arasındaki iş ilişkilerini değil çalışan ve iş sahibinin içerisinde bulundukları sendikalarla olan ilişkilerini düzenlemekle yükümlüdür.

İşçi davası avukatı hizmeti dahilinde işçiler ve işverenler arasında ortaya çıkması muhtemel sorunları çözülmesi için mantıklı çözümler sunulur. Bu bağlamda, işçi avukatının görevi, işçinin haklarını korumakla yükümlüdür.

İş Kazası Avukatı

Günümüzde iş kazalarının yaşanmasına sıklıkla rastlanmaktadır. İş kazası yaşayan ancak bu kaza sonucunda zor durumlara düşen ve hakkını alamayan kimseler, işçi hukuku avukatı ile çalışma gereksinimi duyarlar. İş kazası konuları ve ana unsurlar; kanun ve yasalar dahilinde değerlendirilerek işçi avukatıyla bu sorunlara etkili çözümler sunulmaktadır.

İş kazaları meydana geldiğinde ilk olarak kolluk birimine ve Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilir. Böyle bir durumda, Cumhuriyet Savcısı ve gerekli birimler; iş hukuku ve iş kazası kapsamında yapılması gereken tüm prosedürleri uygulamaktadırlar. Ayrıca, gerektiği takdirde, işçi kazası davaları açılabilmektedir.

İşçi avukatının tüm bu süreçlerle alakalı olarak en doğru hizmeti müvekkillerine sunan kişidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »