09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İş Mahkemesi

İşçilerin, iş yerlerinden ayrıldıktan sonra başvurdukları mahkemelere iş mahkemesi adı verilmektedir. İşçilerin, iş mahkemesine başvurmasının altında yatan birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebeplerin en önemlileri, kıdem tazminatı, maaş haczi ve diğer alacakların işverenden tahsil edilememesi olarak bilinmektedir. İş mahkemesine ne zaman dava açılabileceği konusu, birçok kişinin aklını kurcalamaktadır.

Bu konudaki genel yargı, işçinin iş yerinden ayrıldıktan sonra iş mahkemesine dava açması gerekliliğidir. Ancak, bu inanış doğru değildir. İşçinin işverenle olan iş ilişkisinden kaynaklanan bir sorunu varsa çalıştığı süre içerisinde de iş yerine iş mahkemesi aracılığıyla iş davası açması söz konusu olmaktadır. İşçilerin durumlarını ispat ettikleri müddetçe işverene dava açmaktan çekinmemesi gerekmektedir. Alanında tecrübeli bir iş davası avukatı tarafından bilgi alınarak süreç hakkında bilgi sahibi olunabilir.

İş Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

İş mahkemesinin temelde iki görevi bulunmaktadır. İş hukuku kanunları kapsamında işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklardan doğan hukuki sorunlar, bunlardan birincisidir. İkincisi ise SGK ile sigortalı çalışanlar arasında yaşanan sorunlardır. İşçi ve işveren arasındaki ilişki, iş sözleşmesi aracılığıyla belirlenmektedir.

Fakat, iş sözleşmesinin var olmasından bağımsız olarak hiçbir durumda işçinin İş kanununda yer alan haklarının çiğnenmesi söz konusu olamaz. İş kanununda bulunan haklar konusunda yaşanan anlaşmazlık sürecinde işçi ve işverenlerin haklarını, iş mahkemesinde arama hakkı bulunmaktadır.

İş mahkemesi aracılığıyla çözüme bağlanması istenen anlaşmazlık konuları arasında kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, işe iade süreci, genel ve hafta tatili alacakları ve maaş alacakları yer almaktadır.

İş Mahkemesinin SGK Kapsamındaki Görevleri

İş mahkemesinin SGK kapsamında birçok görevi bulunmaktadır. Sigortalı çalışanların sigortalılıklarına ilişkin işlemler, 5510 sayılı kanun başta olmak üzere SGK mevzuatına göre yürütülmektedir. Bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar iş mahkemesi aracılığıyla çözüme kavuşturulmaktadır.

İş davası mahkemesi aracılığıyla çözüme kavuşturulması beklenen dava konuları arasında 5510 sayılı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan anlaşmazlıklar, iş kazası ve diğer mesleki sorunlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, hizmet tespiti davaları yer almaktadır. İş mahkemesi aracılığıyla açılan davalarda işçinin her zaman haklı olması söz konusu değildir. Yükümlülüklerini yerine getiren bir işverenin hakkında açılan davadan zararlı çıkması söz konusu olmaz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »