09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İş Mahkemesi Avukatı

İş mahkemesi avukatı; her şeyden önce iş hukukuyla alakalı tüm süreçlere hakim olmalıdır. İş mahkemesi; iş davalarına dair tüm süreçlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yerdir. İş hukukuna bağlı kanunlar doğrultusunda iş hukuku konularıyla alakalı yetkili mahkemelerdir.

İş davasına dair iş mahkemelerine yapılan resmi başvurularda birtakım işlemler, mahkeme tarafından kendiliğinden yapılmaktadır.

İş mahkemesine yapılan başvurularda işçi ve işveren arasında uzlaşma zemininin oluşması adına ön soruşturma hazırlık süreci söz konusu olmaktadır. İş mahkemeleri, bu konuda elzem bir durum olmadığı takdirde böyle bir tutum sergilemektedir. İş davası açmak isteyenlerin haberdar olması gereken bu konuda, taraflara en güncel bilgileri iş mahkemesi avukatı vermektedir.

İş hukuku, bu üçlü arasındaki muhtemel anlaşmazlıkların çözülmesinde düzenleyici bir unsur olmaktadır.

İyi Bir İş Mahkemesi Avukatı Nasıl Olmalıdır?

İş hukukuna genel olarak bakıldığında her iş davası, birbirinden farklıdır. İyi bir iş mahkemesi avukatı; her davanın farklı bir dava olduğunun bilincinde olmalıdır. Vekili bulunduğu tarafın haklarını korumakta ve gözetmekte tereddütte bulunmamalıdır. İş hukuku avukatı; duruma göre işçi ve işverenin tarafını savunabilmektedir.

İş mahkemesi avukatının durumunu belirleyen en önemli unsur, mağduriyetin şeklidir. İş davalarında hem işçinin hem de işverenin mağdur olması söz konusu olabilir. Buna göre, iş mahkemesi avukatının yapması gereken her koşulda farklı davranmak mecburiyetindedir.

Her zaman geçerli olan tek davranış şekli ise iş davalarında genel olarak işçi lehine karar alınmasının desteklendiğidir.

İş Mahkemesi Avukatı Kimin Tarafını Tutmalıdır?

Ekonomik dünyaya bakıldığında işletme sahiplerinin tek amacı, daha çok kar elde etmektir. Bu bağlamda, birçok işveren, işçilerini zor ve ağır şartlar altında çalıştırmayı tercih etmektedir.

İşçilerin, işverenler karşısında her zaman daha güçsüz olmasından mütevellit iş davalarında genel olarak işçilerin tarafının tutulması söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, iş mahkemesi avukatı, genellikle, işçilerin tarafında olmayı tercih etmektedir.

İşçi haklarının mağduriyetinin engellenmesi, iş mahkemesi avukatlarının en büyük görevleri arasında bulunmaktadır. Ancak, bir işçi, başka bir işçi tarafından mağdur edilmiş olabilir. Mağdur olan tarafın işveren olması da söz konusudur.

Bu gibi durumlarda, mağdurun bulunması için her zaman bir sorumlu aranmaktadır. İş hukuku avukatı da tam olarak aynı süreçleri kapsamaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »