09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İş Kazası

İş Kazası

İş kazası, mesai saatleri içerisinde çalışanların geçirmiş olduğu küçük ya da büyük çaplı kazalara denmektedir. Bu kazalar bir cihaz ya da makine ile olabileceği gibi yüksek bir yerden düşme ya da bir trafik kazası da olabilmektedir. İstanbul iş kazası yönünden oldukça riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Sanayinin son derece gelişmiş olması ile nüfusun en yüksek olduğu bölge olması bu konuda büyük etki taşımaktadır.

İstanbul iş kazaları yönünden riskli olmanın yanı sıra daha çok bu bölgede hakların savunulamaması ya da işçilerin haklarını tam olarak bilmemesinden kaynaklanan problemlerden de bahsedilebilmektedir. İşçi kazası oluştuğu anda mutlaka işverene bu konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir.

İş hukuku kapsamında değerlendirilen işçi kazaları yasal süre içerisinde kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi zorunlu tutulmaktadır.

İş Kazası Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

İş kazaları oluştuktan sonra kolluk kuvvetlerine işveren tarafından en geç 3 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Eğer bildirim işveren tarafından gerçekleştirilmiyorsa bu durum mutlaka işçi tarafından gerçekleştirilmelidir.

İstanbul işçi kazası durumlarında son derece hassas davranmakta ve mutlaka bildirimler kısa bir süre içinde gerçekleştirilmektedir. Kolluk kuvvetleri ise gerekli bildirimler gerçekleştirildikten sonra işlemleri başlatarak prosedürleri yerine getirmektedir. İş kazası durumunda oluşan işçi hakları yalnızca sigortalı olarak çalıştırılan işçiler için geçerlidir. Sigortasız olarak çalışmalarını sürdüren işçiler ne yazık ki hiçbir hak iddia edememektedir.

Bu nedenle işçilerin sigorta girişlerinin yapılıp yapılmadığını mutlak suretle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bilgisi dışında sigortası olmayanların mutlaka işçi avukatı aracılığı ile iş mahkemesi başvurması gerekmektedir.

İş Kazası Sonrasında Ne Yapılması Gerekir?

İstanbul iş kazası konusunda hassas davranan iller arasında yer alır. Her yıl binlerce işçi, işçi kazası nedeniyle yaşamlarını yitirmekte ya da tedavi görmektedir. İş kazaları gerçekleştikten sonra işçinin tedavileri tamamlanmakta ve raporlu olacakları süre boyunca iş göremezlik ödeneği ödenmek zorundadır.

Bu ödeme işçinin raporlu olduğu sürede mutlaka alması gereken ödemelerdir. Ödemeler devlet tarafından işçilerin belirtmiş oldukları banka hesaplarına ya da PTT şubelerine yatırılır.

İstanbul yada diğer şehirler fark etmeksizin iş kazası oluşması ve 3 gün içinde bildirilmemesi durumunda ise işçi hak edeceği bütün hakları kaybedecektir. Bu nedenle işveren bu durumu bildirmese dahi işçi mutlaka durum ile ilgili bilgiyi kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. Deneyimli bir iş mahkemesi avukatı ile süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »