09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İş Davası Avukatı

2018 yılının başından beri geçerli olan yeni düzenlemeyle beraber iş davası avukatı sayesinde iş davalarını kısa zamanda sonuçlandırmak mümkün olmaktadır. İş davalarında ara bulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Türk hukukunda işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, her iki tarafın haklarının korunması, adaletli bir yönetim sergilenmesi için iş hukukuna gereken önem verilmek zorundadır.

İş dünyasında işçi hakları her zaman gündem olmuştur. İşçinin iş sözleşmesine imza atmasıyla beraber işçi ve işveren arasındaki karşılıklı sorumluluk süreci başlar. İşçinin haklarının işveren tarafından ihlal edilmesi ve işçinin maddi manevi zor duruma düşmesi gibi sebeplerden dolayı iş davası avukatı aracılığıyla uzman desteği alınması söz konusu olmaktadır.

İş hukuku hem işçi hemde işveren arasındaki hakların korunmasını öncelik olarak ele alınmaktadır.

İş Davalarında Avukat Desteğinin Önemi

İş davası avukatı sayesinde bilhassa işçiler hak kayıplarını ve mağduriyetlerini telafi edebilecekleri davalar açma şansına sahip olmaktadırlar. Türkiye’deki işçi hakları arasında kıdem tazminatı, maaş alacakları, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı, ücretli yıllık izin, işe iade hakkı, resmi tatiller ve diğer ekonomik haklar bulunmaktadır.

İşçiler, kötü ve ağır çalışma şartlarından dolayı işverenler tarafından mağdur edildiklerinde, hak ettikleri ücretleri alamadıklarında, hukuk yönünden uygun olmayan eylemlere maruz kaldıklarında iş davası açma hakkına sahip olmaktadırlar.

Bu bağlamda, işçiler, işverenlere karşı haklarını aramak için İş Mahkemeleri aracılığıyla dava açabilmektedirler. İş Mahkemelerinde dava açmak için profesyonel hukuk desteği almak son derece gerekli bir eylemdir.

İş Davası Avukatı Neler Yapar?

İş Mahkemeleri’nin genel yapısı oldukça karmaşık ve geniş kapsamlıdır. Ancak, iş davası avukatı sayesinde iş davalarından hızlı ve etkin sonuçlar alınabilir. İş mahkemesi avukatı; sosyal güvenlik, iş güvenliği, SGK yaptırım ve uygulamaları gibi konularda uzman ve ‘tecrübeli’ olmak mecburiyetindedir.

Bu konularda deneyimli olan bir iş davası avukatının işçilerin açacağı iş davalarının olumlu sonuçlanmasında büyük fayda sağlayacaktır. İşçinin tek başına İş Mahkemeleri’ne giderek iş davası açması mümkündür. Ancak, dava süreci boyunca tanıklar, kanıtlar, dava sürecinde yapılması gerekenler gibi konularda işçinin tek başına süreci yönetmesi mümkün olmayacaktır.

İşçinin bu konulardaki yüzeysel bilgisinden ziyade iş hukuku avukatı tarafından mesleki bilgisi önem taşıyacaktır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »