09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcralık Oldum

İcralık oldum ne yapmalıyım diye düşünenler, mutlak surette hukuk bürosu ile iletişime geçmeli ve borcun ödenmesi konusunda anlaşma yolları aramalıdırlar. Bilhassa, borcun aylık taksitlerle ödenmesi yönünde bir talep iletildiğinde tarafların anlaşması için elverişli bir zemin oluşacaktır. Bu talep dile getirildiğinde ve hukuk bürosu tarafından kabul gördüğünde borçlu kişi, borcundan kaynaklı olarak icra işlemine maruz kalmamış olacaktır.

Bankalara olan kredi veya kredi kartı borçlarının 90 gün boyunca ödenmediği durumlarda bir süre sonra banka, kişinin bankacılık işlemlerini durduracaktır. Bunun ardından, banka, kişiye, borçları yapılandırma imkanı verecektir.

Ancak, kişinin yine de borcunu ödemediği durumlarda bankaların anlaşmalı oldukları hukuk büroları aracılığıyla kişiye icra kararı iletilecektir. Bu durumda donanımlı bir icra avukatı ile iletişime geçilebilir ve süreç hakkında bilgi alınabilir.

İcralık Olanların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Hukuk bürosuyla iletişime geçerek borçlarını aylık taksitler halinde yapılandıran ve bir ödeme planı oluşturan kişilerin bu plana sadık kalması gerekmektedir. Aksi takdirde, ödemelerin düzenli olmadığı bir ortamda kişi hakkında icra takibi başlatılacaktır.

Bunun yanı sıra, borçlu kişinin sigortalı ve maaşlı bir işte çalıştığı halde ise kişinin maaşının bir kısmına maaş haczi işlemi uygulanacaktır. Böyle bir durumda, ilk olarak, kişinin banka hesabı veya borçları aracılığıyla borcunun temin edilmesine çalışılacaktır.

Borçlu kişinin maaşlı ve sigortalı çalışan olmadığı hallerde ise evine haciz işlemlerine dair tebligat gelmesi söz konusu olacaktır. İcralık oldum ne yapmalıyım diye düşünenlerin tebligatı gördükten sonra borçlarını ödemesi mümkün olabilir.

İcra Durdurulabilir Mi?

İcralık oldum ne yapmalıyım diye düşünenler, haciz işlemlerine dair tebligat ellerine ulaştıktan sonra kısa zamanda aksiyon almak zorundadırlar. Bu aşamadan sonra icrayı durdurabilmek, tamamen borçlunun inisiyatifine kalmıştır.

Bu noktada, borçlu kişinin, bankaya ve bankanın bağlı olduğu avukatlık bürosuna giderek tekrar anlaşmanın yollarını araması gerekmektedir. Yetkili kişi, borçlu kişiye yeni bir ödeme planı oluşturabilir. Borçlunun oluşturulan yeni ödeme planına kesinlikle uyması gerekmektedir. İcralık oldum diyenlerin borçlarını en kısa zamanda ödemesi şarttır. Bunun dışında, icrayı veya haczi durdurmak adına dava açılması söz konusu olabilir.

Bu noktada, yasal prosedürlerin ne olduğuna dair deneyimli bir İstanbul hukuk bürosu aracılığı ile danışmanlık hizmeti almak gerekmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »