09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcralık Olanlar Ne Yapmalı

İcralık Olanlar Ne Yapmalı

İcra işlemi; herhangi bir borç nedeniyle başlayan takip talebi süreci ile ortaya çıkmaktadır. İcralık olanlar ne yapmalı sorusunun cevabı herkes tarafından merak edilmektedir. Kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyen insanların sayısı günden güne artmaktadır. Ekonomik şartların ağırlaşmasından dolayı insanlar borçlarını ödeyemeyip icralık olma tehlikesiyle karşı karşı kalırlar.

Borçlu olduğu iddia edilen kişinin başlangıçta icra takibine itiraz hakkı bulunmaktadır. İcra takibine itiraz edilmediği veya edildiği halde itirazın reddedildiği durumlarda icra takibi kesinlik kazanmaktadır. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlunun yapabileceği birtakım eylemler bulunmaktadır.

Ancak, takibin kesinleşmesiyle beraber alacaklı, borçlunun mal varlığı üzerine tedbir koydurma hakkına sahiptir. Ayrıca, haciz talebinde de bulunulabilir. Tercih edilecek icra avukatı tecrübeli ve hukuk dalına hakim olması sürecin profesyonelce yönetilmesini sağlayabilmektedir.

İcralık Durumunda Borçlunun İzlemesi Gereken Yollar

İcra takibi kesinlik kazansa bile borçlunun yapabileceği bazı eylemler vardır. Bu eylemlerin başında şikayet gelmektedir. Bunun yanı sıra, borçlu gecikmiş itirazda bulunabilir. Borçlu şahıs, icra takibinin iptalini veya ertelenmesini isteyebilir.

Ayrıca, borçlu kişi, icra takibi hakkında olumsuz tespit veya geri alma davası gibi haklara da sahiptir. Bunun yanı sıra, alacaklının elinde istenilen belgelerden bazılarının olmadığı durumlarda alacaklı, borçlunun itirazını hükümden düşürmek istiyorsa itirazın iptaline yönelik dava açma hakkına sahiptir.

Ancak, alacaklının elinde hukuken istenen belgeler yer alıyorsa alacaklı, itirazın kaldırılmasına yoluna başvurmakla beraber istediği takdirde itirazın iptali davası açma hakkına da sahiptir. Bu konuda yapacağı seçim tamamen alacaklıyı ilgilendirir. 

İcra Borcunun Ödenmediği Durumlarda Neler Yaşanır?

İcralık olanlar ne yapmalı sorusuna verilebilecek ve hukuki olarak karşılığı olan birtakım cevaplar vardır. Ancak, icralık oldum diyorsanız her türlü duruma hazırlıklı olunması şarttır. Çünkü, icra takibinin kesinleşmesiyle beraber alacaklı, alacağını elde etmek adına her yolu deneyecektir.

İcra borcumu ödemezsem ne olur diye düşünen ve harekete geçmekte geç kalan bir borçlunun başına birçok olumsuzluk gelebilir. Bu yüzden, icra müdürlüğünden gelen tebligatlar ciddiye alınmalıdır. Borcu ödemek adına vakit kaybetmeden aksiyona geçilmelidir. Ticaret hukuku kapsamında yer alan icra borcu iyi bir deneyim gerektirmektedir.

İcra takibi sonucunda borcu avukata düşen bir borçlunun bir an önce avukatla uygun bir ödeme planında anlaşması gerekir. Ayrıca, yapılan yeni ödeme planına sadık kalınmalıdır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »