09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcra Davası

İcra davası; borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda alacaklının bu borcu, devlet gücünü kullanarak tahsil etmek için İcra Müdürlüğü aracılığıyla başlattığı takiptir. İcra davası, ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icra; mahkeme kararının temel alınarak icra takibinin başlatılması demektir.

İlamsız icrada ise ortada herhangi bir mahkeme kararı olmadan para ve teminat alacaklarının tahsil edilmesi için icra takibinin başlatılması söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak, kiralanmış bir taşınmazın tahliye edilmesi için İcra Müdürlüğü’nden ilamsız icra yoluyla icra takibi istenilmektedir. Tüm icra davaları icra ve iflas hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

İcra davası arasında en çok rastlananlar genel haciz yoluyla takip ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yer almaktadır. Bu iki icra takibi, ilamsız icra takip yolları arasında bulunurlar.

İcra Davası Nasıl Başlatılır?

Alacaklı kişi, herhangi bir mahkeme kararının olmadığı durumda, kendisinde bulunan çek ve senet gibi kıymetli evrakları kullanarak, bizzat veya icra avukatı aracılığıyla icra dairesine başvurarak alacaklarının tahsil edilmesi için icra takibi başlatma hakkına sahiptir.

İcra dairesi, ödemeye konu olan çek ve senet gibi değerli evrakları, kayıt altına almaktadır. İnceleme sonucunda, borçlu tarafa, borcunu ödemesi konusunda ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinin borçlu kişiye ulaşmasıyla beraber yasal takip süreci başlamış olur.

Borçlunun borcunu ödemediği ve borcuna itiraz etmediği durumda, borçlunun tüm mal varlığına ve maaşına haciz konmaktadır. Borçlunun malları, icra dairesi tarafından satışa çıkarılarak borç tahsil edilir.

İcra Davasında Borçlunun Yapması Gerekenler

İcra davası içerisinde olan borçlunun bu duruma engel olmak için borcunu vakit kaybetmeden ödemeye çalışması gereklidir. Haciz söz konusu olduğunda, borçlunun malları, icra dairesi tarafından değerinin çok altında satışa çıkarılacaktır. Böyle bir durumda, borçlunun maddi zararı çok ciddi olacaktır. Borçlunun borcu sahiplendiği durumda kendisine tanınan ödeme emrine istinaden borcunu 10 gün içerisinde ödemesi gereklidir.

Borçlu, borcunu ödemede sıkıntı yaşıyorsa, alacaklıyla irtibata geçerek, anlaşmaya varmaya çalışılmalıdır. Bu sayede, borçlunun icra davası dosyası, icra takibinden düşürülecektir. Buna ek olarak, borçlu ve alacaklı arasında anlaşmanın olmadığı durumlarda borçlu, icra dairesine başvurarak borcunun belirli bir ödeme takvimine bağlanmasını talep edebilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »