09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcra Avukatı

İcra hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara icra avukatı adı verilmektedir. İcra hukuku; borcunu vaktinde ödemeyen borçluya karşı, alacaklının isteği doğrultusunda icra müdürlükleri aracılığıyla başlatılan ve devlet tarafından zorla borcun yerine getirilmesini kapsayan hukuk dalıdır. Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklının bunun için borçluya karşı icra müdürlüklerinde icra takibi başlatması gereklidir.

İcra takibi, alacaklı tarafından bizzat başlatılabilir. Ancak, icra hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın başlattığı icra takibi çok daha olumlu sonuçlanacaktır. Çünkü, icra avukatı, icra hukuku alanında uzman olmakla beraber birçok icra dosyası tecrübesine sahiptir. Buna ek olarak, icra dosyasının içeriğine hakimdir. Yaşanabilecek kayıplara karşı ‘önlem alır’.

Düzenlenen icra mahkemesi süreci boyunca iyi bir avukat sayesinde icra takibi süreçleri daha hızlı tamamlanır.

İcra Avukatının Önemi

İcra avukatının geçmişte birçok icra dosyasında tecrübesinin olması, tahsilat işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması adına büyük önem taşımaktadır. İcra avukatı seçimi yaparken işinin ehli olan birini tercih etmek şarttır.

İyi bir icra avukatı, üzerinde çalıştığı dosyayı tüm yönleriyle ele alır. İcra avukatı, kendi sorumluluğu altında olan dava dosyasının taraflarından birisi olan borçlunun mal varlığını en ince ayrıntısına kadar inceler. Borçlunun mal varlığına dair yapılan araştırmalardan sonra haciz işlemleri başlar.

İyi bir icra avukatının icra hukukuna dair tüm prosedürlere ve tebligatlara hakim olması bir zorunluluktur. İcra avukatı, borçlunun mal kaçırmasını önlemek adına gereken tüm önlemleri önceden alma mecburiyetine sahiptir.

İcra Avukatıyla Kimler Çalışmalıdır?

İcra avukatının yalnızca alacaklıya gerekli olduğu söylenemez. Kendisi hakkında icra takibi başlatılan borçlu tarafın yasal haklarını koruması ve süreci kendisi adına en iyi şekilde yönetmesi için mutlaka bir icra avukatıyla çalışması gerekmektedir.

Borçlu kişilerin itiraz sürelerini kaçırmamak adına icra avukatlarından bilgi alması şarttır. Bunun dışında, icra takibinin yapıldığı bazı durumlarda, borçlu olarak gösterilen kişi, borcun kendisine ait olduğunu kabul etmez. Bir kişiye, borçlu olmadığı halde icradan tebligat gelmesi söz konusu olabilmektedir.

Böyle bir durumda, kötü niyetle açılan icra takiplerinin önüne geçmek için icra avukatlarından hizmet almak şart olmaktadır. İcra ve iflas hukuku dalına gire icra takibine itiraz işlemleri için de avukat gerekmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »