09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Hukukta Boşanma Sebepleri

Hukukta Boşanma Sebepleri

Boşanma davalarında en önemli konulardan biride hukukta boşanma sebepleri konusu olmaktadır. Evlilik yapan kişilerin sebep olmadan boşanması hukuken konuya bakıldığında kesinlikle mümkün olmayıp, kanunda belirlenmiş olan nedenlerle gerçekleştirilmesi lazımdır. Kanuna göre geçerli bir boşanma sebebi bulunmuyorsa, dava açılsa dahi boşanma davası reddedilecek ve bu durumda boşanma kesin olarak gerçekleşmeyecektir.

Medeni Kanununa göre ispata dayalı boşanma modeli benimsenmiş durumdadır. Bu nedenle boşanma sebebi tek başına yeterli durumda olmayıp, aynı zamanda bu sebebin bir ispata dayandırılabilir olması gerekir. Dolayısıyla bir boşanmanın gerçekleştirilmesi için uygun deliller üzerinden ispatın yapılması beklenir. Delilli olarak boşanma nedeni ortaya çıkmadığında, dava boşuna açılmış olacak ve bu durum kişilere boşuna zaman ve emek kaybı olarak geri dönecektir.

Boşanma Davasında Geçerli Nedenler

Aile hukuku kapsamında görülen bu davalarda yetki merci aile mahkemesi olmaktadır. Medeni Kanunda boşanma sebepleri şu şekilde belirlenmiş durumdadır:

Cana Kastetmek

Evli çiftlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs etmesi, Medeni Kanunda bir boşanma sebebi olarak kabul edilir. Cana kast olayında en az 6 ay içinde dava açılması gerekir. Aksi halde cana kast edilen eşlerden birinin dava açma hakkı düşmüş olacaktır.

Aldatma (Zina)

Hukukta boşanma nedenleri arasında aldatma zinada bulunur. Eşlerden birinin sadakat konusuna aykırı davranması durumunda bu sebepten dolayı boşanma davası açılabilir. Zina davasında da yine aynı şekilde belirli bir süre sınırı bulunur. Aldatılan eşin en az 6 aylık zaman dilimi içinde boşanma davası açması gerekecektir.

Terk Etme

Eşlerden birinin evi terk etmesi durumunda da aynı şekilde boşanma davası nedeni doğar. Doğan yükümlülerinin yerine getirilmemesi halinde terk edilen eş boşanma davası açabilir. Tüm sebepler için boşanma avukatı tarafından bilgi alabilirsiniz.

Şiddetli Geçimsizlik

Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile ortaya çıkan şiddetli geçimsizlikte aynı şekilde boşanma davasında ileri sürülebilecek nedenler arasında yer alır.

En yaygın boşanma nedenleri bu şekilde olup aynı zamanda davayı açmaya neden olacak başka durumlarda bulunuyor. Ağır derece onur kırıcı davranış, haysiyetsiz bir yaşam sürme, suç işleme, akıl hastalığı gibi nedenlerde yine aynı şekilde taraflardan birine dava açma hakkı tanır. Ancak bunlarda da gerekli şart ve zaman süresinin sağlanması gerekecektir.

İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile davanın seyri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »