09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı nedir ? Türk hukuk yargılama sisteminin önemli süjelerinden birini birini avukatlar oluşturmaktadır. Avukatlar vekalet ilişkisi ile temsil ettiği kişilerin haklarını en iyi şekilde savunmak ve müvekkillerini hukuki süreçlerde bilgilendirmek ile yükümlüdür.

Ülkemizde avukatlar arasında kanuni bir ihtisaslaşma düzenlemesi bulunmamaktadır. Kural olarak bir avukat müvekkilini her alanda ki davasını üstlenebilmektedir. Bununla birlikte gelişen ve değişen dünyada bilgi – konu çeşitliliğinin ve detaylarının artması her alanda olduğu gibi avukatlık alanında da fiili ihtisaslaşmayı beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda tercihen gayrimenkul davaları ile sıklıkla uğraşan avukatlara gayrimenkul avukatı denilmektedir. Gayrimenkul avukatlarının dosyalarının ağırlık bir kısmını gayrimenkul davaları oluşturmakla birlikte bu avukatların hukukun çeşitli alanlarından da davaları bulunmaktadır.

Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul avukatı taşınmaz ile ilgili her türlü işi yapabilmektedir. Bu avukatların asli görevi gayrimenkul sahibi müvekkillerinin gayrimenkul ile alakalı her türlü hakkını savunmak ve süreçle ilgili müvekkillerine hukuki bilgilendirmelerde bulunmaktır. Bu kapsamda gayrimenkul avukatları müvekkillerinin davalarını, sözleşmelerini ve tapuda ki işlemlerini yapmakta ve yürütmektedirler. Sözleşme – tapu işlemleri ve dava sürecini konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına detaylandırmakta fayda olacaktır.

Bu avukatların hazırlayabileceği başlıca sözleşmeler şunlardır;

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Hazırlama
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hazırlama
 • Kira Sözleşmesi, Kira Sözleşmesinin Feshi ve Anahtar Teslimi Sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması
 • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hazırlanması
 • Gayrimenkul Alım- Satım – Kiralamalara Aracılık (emlakçılık) Sözleşmelerinin Hazırlanması ve
 • Gayrimenkule ilişkin diğer her türlü sözleşmenin hazırlanmasıdır.

Bu avukatların tapuda yapacağı başlıca işlemler şunlardır;

 • İpotek kurulması ve kaldırılması
 • Satış Vaadi veya Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tapuya şerh verilmesi
 • Yabancıların tapuda gayrimenkul alım sürecini yönetmesi ve
 • Gayrimenkule ilişkin tapuda ki diğer her türlü işlemin yapılmasıdır.

Gayrimenkul davaları sözleşmelere ve tapudaki yapılan işlemlere nazaran daha detaylı olduğundan ayrı bir başlık altında incelenecektir.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

Gayrimenkul davaları nelerdir sorusunun en genel cevabı gayrimenkule ilişkin her türlü davaya gayrimenkul davası denmektedir. Ağırlıklı olarak gayrimenkul avukatı tarafından yürütülen başlıca davalar şunlardır;

 • İzalei Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası)

Bir taşınmaz veya taşınmazlar üzerinde çoklu ortaklık halinin son bulmasına ilişkin ortakların biri tarafından açılabilen davadır.

 • Tapu İptal Tescil Davası

Kanuna aykırı usulsüz ve yolsuz bir şekilde adına tapu tescil edilen kişiye karşı açılan davadır. Bu davada ki amaç yolsuz adına tapu tescili yapılan kişinin tapu sahipliğine son verilmesi ve dava açan adına tapunun kaydedilmesidir.

 • Müdahalenin Menni Davası (Haksız İşgale Son Verilmesi)

Taşınmaza yapılan haksız işgale son verilmesi adına açılan dava türüdür.

 • Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamu idarelerinin (devlet kurumlarının) özel mülkiyete tabi bir taşınmazı kamulaştırma yapmadan fiilen ve bedelsiz bir şekilde kullanması veya fiilen kullanmasa bile hukuken özel mülkiyete konu taşınmazın mülkiyet hakkını ihlal ederek bir nevi el koyması halinde tapu malikinin zararı için açtığı tazminat davasıdır.

 • Ecrimisil Davası (Haksız İşgal Tazminatı)

Herhangi bir taşınmazı kira sözleşmesi olmadan kullanan kişi taşınmaz sahibine mülkiyeti izinsiz kullanmasından dolayı tazminat ödemesi için açılan davadır. Bir nevi kira davası olarak da adlandırılır.

 • Kiracı Tahliye Davası

Kiraya veren tarafından kiralanan taşınmazdan kiracının çıkarılması için açılan davadır.

 • Kira Tespit Davası (Kira Artırma Davası – Kira Uyarlama Davası)

Yıllar içinde emsallerinin altında kalan kira bedelinin emsal kiralara uygun hale getirilmesi için mal sahibi tarafından açılan davadır.

 • Şufa Davası (Ön alım hakkı davası)

Bir gayrimenkulün alım hakkının öncelikli olarak bir kişiye verilmesi söz konusu olabilir. Buna ön alım hakkı denir. İlgili gayrimenkul satılırken ön alım hakkı sahibine sorulmadan 3. Bir kişiye satılması halinde bu dava gündeme gelir. Davada şartlar varsa 3. Kişinin satışı iptal edilerek ön alım hakkı sahibinin adına ilgili gayrimenkul tescil edilebilir.

Gayrimenkul avukatı tarafından ağırlıkla yürütülen davaların en önemlileri bunlar olmakla birlikte yazımızda saymadığımız gayrimenkule ilişkin birçok davada gayrimenkul avukatı tarafından yürütülmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »