09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Evlenirken Alınan Tazminat

Evlenirken Alınan Tazminat

Evlenirken Alınan Tazminat olarak anılan ve işçilik alacaklarından birini oluşturan bu tazminat esasen kıdem tazminatının bir başka görünüşüdür. Evlilik tazminatına ilişkin açık kanuni düzenleme 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesinde bulunmaktadır. Her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunu evlilik tazminatına ilişkin yeni bir düzenleme içermese de 120. Maddesindeki atıf nedeniyle eski kanunun evlilik tazminatına ilişkin hükümleri halen daha geçerlidir. Aşağıda yer verilen şartların sağlanması halinde kadın işçi işvereninden tazminat talebinde bulunabilir. İşverenin bu talebi haksız şekilde yerine getirmiyorsa kadın işçi alanında uzman bir avukat aracılığı ile evlilik tazminatını alabilmek için dava açabilir. Belirtmekte fayda vardır ki dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

Evlilik Tazminatı Şartları Nelerdir ?

Evlilik tazminatı şartları 1475 sayılı iş kanununda sayılmıştır. Kanun uyarınca kadın işçinin bu tazminatı alabilmesi için gereken şartlar;

  • Tazminat talep eden işçinin kadın olması
  • İşçinin evlendiği tarihten sonra aynı işyerinde çalışıyor olması
  • İş akdinin feshinin evlenmeden itibaren 1 yıl içinde yapılmış olması
  • Fesih gerekçesinin “evlilik” olması

Yukarıda yer sayılan şartların bir arada bulunması halinde kadın işçi bu tazminatı almaya hak kazanır. Şartlar bakımından dikkat edilmesi gereken en önemli husus kadın işçinin tazminat talebini usulüne uygun şekilde yapmasıdır. Bu noktada gerek kanunlar gerekse Yargıtay içtihatları bakımından güncel gelişmeleri takip eden alanında uzmanlaşmış bir iş hukuku avukatı ile çalışılmasında büyük fayda vardır. Zira yukarıda sayılan şartlar mevcut olmasına rağmen usule aykırılık sebebiyle evlilik tazminatı alınamayan haller de çokça yaşanmaktadır.

Bugüne değin tarafımızca incelenen pek çok dosyada, kimi zaman işçi kimi zaman işveren tarafından hataya düşülerek, evlenme tarihinin belirlenmesinde düğün tarihinin baz alındığı görülmüştür. Nikah ve düğün tarihlerinin farklı olduğu hallerde evlilik tarihi resmi nikah tarihidir. Bu sebeple evlendikten bir yıl içinde işten ayrılma şartı da resmi nikah tarihine göre belirlenir.

Burada önemli olan bir diğer husus ise istifanın açık ve net bir biçimde evlilik sebebiyle istifa olarak belirtilmesidir. Kadın işçinin nikah tarihinden sonra 1 yıl içinde başka bir nedenle istifa etmesi halinde evlilik tazminatına hak kazanması mümkün değildir.

 Evlilik Tazminatı Hesaplama

Evlilik tazminatına ilişkin hesaplama iş akdini evlilik sebebiyle fesheden kadın işçiler yönüyle oldukça merak edilen bir konudur. Güncel mevzuat hükümleri uyarınca evlilik tazminatı hesaplama 2022 yılı için kıdem tazminatı hesabı ile aynıdır. Kanun açık lafzı gereği kadın işçi çalıştığı her bir tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı hesabı brüt ücret üzerinden yapıldığından evlenirken alınan tazminat da brüt işçi alacağı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre örneğin 4 yıldır aynı işyerinde çalışan işçi için 30 günlük ücreti x 4 (çalıştığı tam yıl) ile bu tazminat hesaplanır. 30 günlük ücret burada işçinin eline geçen net ücret değil, brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Brüt ücret işçinin net ücretinden daha fazladır.

Av. Cansu İLHAN ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »