09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı nedir ? Kişi sağ iken destek verdiği kişiler, ölüm sebebiyle vefat edenin desteğinden yoksun kalır ve bu sebeple maddi olarak bir zarara uğrarlar. Bu zarara destekten yoksun kalma bu zarar sebebiyle destekten yoksun kalanın istediği tazminata ise destekten yoksun kalma tazminatı denir. Bu tazminat maddi tazminat davası nın bir çeşididir. Kanun koyucu tarafından bu tazminatın getirilmesinin amacı; ölenin yakınlarının, ölenden maddi olarak aldıkları destekten yoksun kalmamalarını sağlamaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatının yanında şartlar varsa aynı davada ayrıca manevi tazminatta talep edilebilir. Manevi tazminatın amacı ise ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bir nebzede olsa da duydukları acı ve elemin giderilmesidir. Hakim tarafından manevi tazminata Türk Borçlar Kanunu 56. Madde uyarınca hükmedilmektedir. Manevi tazminat hakkında bilgi almak için manevi tazminat davası adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Davasının Tarafları

Bu davada davacı taraf ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerdir. Bu sebeple destekten yoksun kalma tazminatı davasında davacı sıfatı alabilmek için tek kriter ölenin sağken desteğini alıyor olmaktadır. Ölen kişinin desteğinden ne anlaşılması gerektiğini açıklamakta fayda vardır. Şöyle ki her ne kadar destek kavramından akla ilk olarak parasal destek gelse de burada ki destek kavramı hizmet olarak geniş yorumlanmalıdır. Bu sebeple ev hanımının evin ihtiyaçlarını görmesi (temizlik, yemek vs.), anneanne ve dedenin torunlarına bakması gibi örnekler destek kavramı kapsamındadır.

  • Ölenin Desteğini Alanlar; Kanun ölenin desteğini alanları kişi bazında sınırlamamıştır. Bu sebeple ölen kişiden destek aldığını ispatlayan herkes bu davada davacı olabilecektir. Ancak ölenin eşinin, çocuklarının ölenden destek alması yönünde hukuki bir karine mevcuttur. Bunula birlikte ölenin anne babası, nişanlısı, ölenin düzenli olarak yardım ettiği kişiler vs. kişiler olmak üzere bu davada davacı olabilir.

Bu davada davalı ise ölenin ölümüne kusuru ile sebep olan kişidir. Bu sebeple ölümüne sebebiyet veren olayda ölüme sebep olanın kusurlu olması gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kapsamı

Destekten yoksun kalma tazminatı Türk Borçlar Kanunu madde 53’te düzenlenmiştir. Davacı dava ile destekten yoksun kalma tazminatının alabilmesi için zararını ve davalının kusurunu ispat etmesi gerekmektedir. Davacı tazminat olarak aşağıda ki zarar kalemlerini zarar verenden isteyebilir.

  • Cenaze giderleri,
  • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpları zarar verenden isteyebilmektedir.

Burada son maddeyi açıklamakta fayda vardır. Örneğin vefat eden çalışıyor ve maaşı ile evdeki eşine destek oluyorsa; vefat eden ölmeseydi ne kadar süre daha çalışabileceği ve eşine ne kadar daha destek olacağı hesaplanıp destekten yoksun kalma tazminatı olarak istenebilecektir.

İş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. birçok sebep doğrultusunda meydana gelen ölüm neticesinde destekten yoksun kalma tazminatı gündeme gelebilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Destekten yoksun kalma tazminatı teknik bir hesaplama türü olup, bu alanda uzmanlaşmış bilirkişiler aracılığı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte hangi kriterler doğrultusunda hesaplama yapılacağı burada açıklanacaktır.

destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak yapılır. TRH 2010 yaşam tablosu ile ölen vefat etmeseydi yaşayacağı ortalama ömür belirlenir. Bu ömür süresi tespiti ile destek olunacak süre belirlenir. Tazminat tutarının belirlenmesinde ise vefat edenin kusur durumu, yaşı, son ücreti, destek süresi, destek olduğu kişiler gibi vs durumlar dikkate alınır. Vefat eden kişinin emekli olması veya çalışmıyor olması hali destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesine engel değildir.

Maddi tazminatın bir türü olan destek yoksun kalma tazminatı bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir tazminat avukatı ile çalışılması faydalı olacaktır.

Av. Ömer Erkuş

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »