09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Cezanın Ertelenmesi Nedir

Cezanın ertelenmesi nedir? Ceza hukuku düzenlemelerine göre, kişiler kanunlarda suç olarak tanımlanmış fiilleri gerçekleştirdikleri takdirde ceza kanunlarımızda düzenlenen yaptırımlara tabi tutulurlar. Bu yaptırımlar ise; hapis cezası, adli para cezası veya güvenlik tedbirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat ceza sistemimizdeki en önemli amaç sanığın ıslah edilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. İşte bu amaca hizmet eden en önemli kurumlardan biri de cezanın ertelenmesi müessesesidir. Bu müessese ile ceza alan sanık, söz konusu cezasını ceza infaz kurumunda değil, belli bir deneme süresine tabi tutulmak şartıyla cezaevi dışında geçirerek cezasının infaz edilmiş sayılmasını sağlamaktadır.

  • Cezanın ertelenme şartları nelerdir?
  • Sanığın suç işlediğinin tespit olunması
  • Sanığın bir daha suç işlemeyeceği hususunda hakimde kanaat oluşması
  • Sanığın kişiliğinin bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkeme tarafından değerlendirilmesi

Cezanın Ertelenmesi Şartları Nelerdir?

5237 sayılı Türk ceza kanunu 51. Madde 1. Fıkrada belirtildiği üzere; işlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilmektedir. Burada belli yaş aralığındaki kişiler için istisnai bir durum söz konusudur.

Cezanın ertelenmesi nedir, sorusuna kısaca fiili işlediği sırada 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük kişiler için 3 yıla kadar olan hapis cezasının ertelenmesi mümkündür. Ceza ertelemesi yapılabilmesi şartları şu şekilde sayılabilir;

  • Hükmedilen ceza miktarının erteleme kurumu için uygun olması,
  • Hakkında cezanın ertelenmesi kararı verilecek olan kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
  • Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,
  • Suçu meydana getiren eylemden doğan zararın karşılanmış olması (Bu şart cezanın ertelenmesi kararı için zorunlu bir koşul değildir)

Cezanın Ertelenmesi Kurumunda Denetim Süresi ve Yükümlülükler Nelerdir?

Türk ceza kanununa göre, cezası ertelenen hükümlü hakkında bir denetim süresi belirlenir. Bu denetim süresi kanuna göre 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Fakat her halde bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

Mahkeme, denetim süresini iki şekilde kararlaştırabilir:

  • Denetim süresini iyi halli olarak geçirmek,
  • Denetim süresini iyi halli olarak geçirmek ve hakimin belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmek.

Burada iyi halden kasıt bir daha suç işlenmemesidir. Yükümlülük   ise; hükümlünün kendi meslek alanında zorunlu çalıştırması olabileceği gibi belirli eğitim programlarına katılma veya meslek edindirme amaçlı öğrenim görme olabilmektedir.

Denetim süresi içinde hükümlü, şayet kasıtlı bir suç işler veya kendisine yüklenen yükümlülüklere aykırı davranırsa, ertelenen cezanın kısmen veya tamamen cezaevinde çektirilmesine karar verilir. Bu durumda cezanın ertelenmesi kurumunda faydalanması son bulmaktadır.

Denetim süresi, yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak sonlandırıldığı takdirde ceza infaz edilmiş sayılır.

İyi bir ceza avukatı süreçler hakkında bilgi almanıza olanak sağlanmaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »