09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle ceza avukatı kimdir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Ceza avukatı, avukatlar arasında, ceza hukuku davaları ya da idari davalardan ziyade ceza kanunlarında düzenlenmiş konularla ilgilenen avukatlara verilen isimdir. Bir başka ifadeyle, ceza davalarına giren avukatlar toplum tarafından ceza avukatı olarak nitelendirilir.

Bir ceza davası görülecek kimselerin ceza avukatına ihtiyaç duymasının en önemli sebebi; yargılama esnasında kişi hakkında hürriyeti bağlayıcı tedbirlere örneğin tutuklu yargılanma ya da yargılama sonucunda hürriyeti bağlayıcı cezaya örneğin hapis cezası hükmedilmesi olarak gösterilebilir.

Ceza avukatı savunduğu şüphelinin ya da sanığın müdafisi olarak nitelendirilir. Bazı yargılamalarında müdafilik zorunlu tutulmuştur. Kişi mağdur veya şikayetçi ise davaya katılma şartlarına sahipse mahkemeye başvurur ve bu kişi katılan olur. Katılanı temsil eden ceza avukatı ise katılan vekili olur.

Ceza Avukatı Ücretleri Kimlerden Talep Edilir?

Ceza avukatı ücretleri üçe ayrılır:

  • İlki yargılama sonucunda vekili olduğu sanığı beraat ettirmesi halinde Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
  • Ceza avukatı ücretleri ikinci olarak; avukat katılan vekili ise ve sanık aleyhine mahkumiyet ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse vekalet ücretine hükmolunur ve bu ücret sanığa ödettirilir.
  • Ceza avukatı ücretleri üçüncü olarak; bir ceza davasında savunulmasını isteyen kişi tarafından başvurduğu ceza avukatıyla anlaşarak ödemeyi kabul ettiği ücrettir. Bu konuda İstanbul Barosu’nun yayınladığı Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesi bulunmaktadır.

Bu tarife tavsiye niteliğinde olmakla beraber uygulanması zorunlu bir tarife değildir. Bunula birlikte yine İstanbul Barosu tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret tarifesi(AAÜT) yayınlanmakta olup, avukatlar bu ücretlerden daha aşağı ücret talep edememektedirler.

Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ceza avukatları ücretleri konusunda en sağlıklı bilgiyi iyi bir ceza avukatına başvurarak alabilirsiniz. Ceza avukatı ile ücret belirlenirken yardım alınacak işin niteliği, davanın görüldüğü mahkeme (örneğin bir ağır ceza davası ile bir asliye ceza davası genellikle farklı ücretlendirilmektedir), davanın görüldüğü şehir veya yapılan hukuki yardımın türü ve bu hukuki süreçte harcanacak zaman dikkate alınmaktadır.

Ceza avukatına başvururken yalnızca sözlü yardım talep edilebileceği gibi, yalnızca dilekçe yazımı konusunda da yardım istenilebilir. Ancak genellikle ceza avukatı tarafından hizmet alınması durumunda bütün ceza davasının takibi için avukatlık hizmeti talep edilmektedir.

Bu sayılan ihtimallerin her birinde ceza avukatı ücretleri de aynı olmayacaktır. Ücretlendirmede ortaya çıkan farklılıklar yukarıda sayılanlarla da sınırlı olmayıp danışılan avukatın tecrübesi, bu alandaki uzmanlığı, ceza avukatlığı konusundaki bilgi birikimi de avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »