09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çekmeköy İşçi Avukatı

çekmeköy işçi avukatı

Çekmeköy işçi avukatı kanun koyucu tarafından iş hukuku ile çalışma ilişkilerinin kapsamı düzenlenmiştir. İş kanununda işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin işçi sayılabilmesi için ücret karşılığında çalışması gerekmektedir. Ücret, çalışmanın karşılığı olarak işçiye işveren tarafından ödenmektedir. İşveren ise işçi çalıştıran kimse olarak adlandırılmaktadır. Çekmeköy işçi avukatı unvanı iş hukuku alanında çalışmakta olan avukatlar için kullanılmaktadır. İş mahkemesi nezdinde görülen davalarda iş hukuku avukatı çalışır.  Bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genel olarak şunlardır; işçilik alacağı davalarında, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalarda, hizmet tespiti davası, işe iade davası nda, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalarda, ölüm aylığına ilişkin davalarda, iş hukuku alanındaki çeşitli davalardır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı

Çekmeköy işçi avukatı 4857 sayılı İş Kanununda işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlenmiştir. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denmektedir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim, iş yeri olarak adlandırılmaktadır. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılmaktadır.

çekmeköy işçi avukatı

İşçinin Hak ve Alacakları Nelerdir?

Çekmeköy işçi avukatı iş sözleşmesi sona erdikten sonra şartlara göre işveren bir takım hak ve alacakları ödemek zorundadır.  İşçilik alacakları yani bu hak ve alacaklar nelerdir? İşçilik alacakları; ücret alacağı, prim/ikramiye alacağı, yol parası, yemek parası, eğitim yardımı, çocuk parası, asgari geçim indirimi, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin alacağı, ilave tediye alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, bakiye süre ücret alacağı,  cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, gece vardiyası zammı, transfer ücreti alacağı, yarım ücret alacağı, iş arama izni ücreti, gemi adamı iade bedeli, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır. İşçinin işten ayrılmasının akabinde somut olayın durumuna göre iş mahkemesi avukatı tarafından işçinin hangi alacaklarının olduğunun tespit ettirilmesi önem arz etmektedir. Çekmeköy işçi avukatı İşçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir. Arabuluculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk (iş hukuku) adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

çekmeköy işçi avukatı

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılmaktadır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Çekmeköy işçi avukatı belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste olacak şekilde yapılamaz. Yoksa iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Pek tabi esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korumaktadır. Çekmeköy işçi avukatı belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi,  sadece iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulmamalıdır. Ancak haklı neden söz konusu ise bu duruma ayrıcalık tanınabilmektedir. Görüldüğü üzere işçinin çalışma şeklinden, süresinden dahi farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle dahi hak kaybı yaşanmaması adına hukuki uyuşmazlıkla karşılaşıldığında alanında uzman işçi avukatı ile çalışmak yararlı olmaktadır.

Hak kaybı yaşamamak için işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. İşçi avukatı iş hukukuna ve iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulüne, iş hukuku kapsamındaki davalara hakimdir. İş hukuku alanında açılacak davalarda hak kaybı yaşanmaması adına bir iş davası avukatı ile çalışılmasında fayda olacaktır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »