09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çekmeköy Ceza Avukatı & Ağır Ceza Avukatı 51

Çekmeköy Ceza Avukatı

Dava portföylerini ceza hukuku alanında oluşturan avukatlara Çekmeköy ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denir. Ceza avukatları yargılamada savunmayı temsil eder. Ceza avukatları ceza davalarında ki görevi sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yapmaktır. Aynı ceza yargılamasında ceza avukatları birden fazla sanık veya müştekinin avukatlığını yapabilir. Ancak sanık veya müştekiler arasında menfaat çatışması varsa birden fazla sanık ve müşteki vekilliği yapamaz. Ceza avukatlarının yargılama sürecinde ki başlıca görevleri şunlardır;

 • Avukatlığını üstlendiği müşteki / sanık ile olay hakkında görüşme yapmak,
 • Ceza dosyasının incelenmesi ve avukatlığı üstlenilen kişiye ceza dosyası hakkında hukuki bilgilerin verilmesi,
 • Avukatlığı üstlenilen kişinin (sanık – müştekinin) ifadesinin hazırlanması,
 • Ceza dosyasının ve varsa bağlantılı dosyaların savcılık ve mahkeme aşamalarının takibi,
 • Hazır olan delillerin mahkeme ve savcılığa sunumu, hazır olmayan veya başkaca bir yerde olan delillerin mahkeme ve savcılık aracılığı ile dosyaya getirtilmesi için talepte bulunulması,
 • Çekmeköy ceza avukatı, tutukluluk ve adli kontrol talepli sanığın sulh ceza mahkemesine sevki halinde sanığın Sulh Ceza temsilini yapar,
 • Tutukluluk ve adli kontrol kararlarına karşı itiraz yapılması,
 • Savcılık mütalaasına karşı beyan ve itiraz sunulması,
 • Sanığın savunmasının yapılması,
 • İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması ve üst mahkemelerde sanığın temsili,
 • Cezaevi ziyareti yapılması vs. işlerdir.

Çekmeköy ceza avukatı, ceza avukatı tarafından yukarıda bahsi geçen işlemlerin ve işlerin özenle yapılması en ufak bir ayrıntının bile atlanmaması gerekmektedir, zira en ufak bir detayın bile atlanması telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına sebep olabilecektir.

Çekmeköy Ceza Avukatı Baktığı Davalar

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilleri gerçekleştiren kişiler hakkında ceza yargılaması yapılır. Çekmeköy ceza avukatı, ceza yargılaması aşağıda belirteceğimiz mahkemeler nezdinde yapılmaktadır. Bu mahkemeler;

 • Asliye ceza mahkemesi,
 • Ağır ceza mahkemesi,
 • Fikri sinai haklar ceza mahkemesi,
 • Çocuk mahkemesi,
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi,
 • Sulh ceza mahkemesi, nezdinde ceza yargılaması yapılmaktadır.

Bu mahkemelerde ceza avukatı sanık veya şüpheliyi temsil ederek görev alır. Çekmeköy ceza avukatı, ceza avukatı ve ağır ceza avukatı tarafından genel ve ağılıklı olarak davalarda karşılaşılan suçlar şunlardır;

Çekmeköy Ceza Avukatı

Çekmeköy Ceza Mahkemesi Yargılaması Sonucunda Verilecek Kararlar

Çekmeköy ceza avukatı, ceza yargılamasında asli görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak savunulmalarını sağlamaktır. Peki ceza yargılamaları sonunda mahkemece sanık hakkında verilebilecek cezalar veya kararlar nelerdir? Mahkeme ceza yargılaması sonunda beraat kararı, mahkumiyet kararı, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı verebilir.

 • Mahkumiyet kararı: Yargılama sonunda sanığın suçu işlediğine mahkeme kanaat getirirse sanık hakkında mahkumiyet kararı verir. Mahkumiyet kararı hapis cezası ile adli para cezasını ifade eder.
 • Beraat Kararı: Yargılama sonunda mahkeme sanığın suçu işlemediğine kanaat getirirse sanık hakkında beraat kararı verir. Beraat kararı cezaya hükmolunmamasını ifade eder, bir diğer sanığın suçtan aklandığı anlamına gelir.
 • Güvenlik tedbirleri: Güvenlik tedbirleri kanun koyucu tarafından TCK 53-60. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlgili maddeler uyarınca güvenlik tedbirleri şunlardır; kazanç-eşya müsaderesi, failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.
 • HAGB kararı: Sanığın yargılama sonunda suç işlediği sabit olup sanık hakkında cezaya hükmolunmasına rağmen şartları oluşmuşsa mahkeme fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresinde sanığın aldığı ceza uygulanmaz. Fail denetim süresi içinde başkaca kasıtlı bir suç işlemez ve denetim yükümlülüklerine uyarsa denetim süresi sonunda hiç ceza almamış olur.
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Sanığın gerçekleştirdiği fiil suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar dahilinde fail hakkında ceza vermeyebilir. Mahkemenin bu kararına ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için failin kusurunun olmaması veya kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin olayda mevcut olması ve diğer kanuni şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Çekmeköy ceza avukatı, ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla teknik ve hukuki detay barındırdığından  bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »