09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çekişmeli Boşanma Süreci

Çekişmeli Boşanma Süreci

Çekişmeli boşanma süreci, eşlerin boşanma konusunda bazı detaylarda anlaşamamasında ortaya çıkmaktadır. Bu dava türü anlaşmalı boşanma davasına göre biraz farklılıklar içermekte ve daha zorlu bir sürece sahip olmaktadır. Zira çekişmeli boşanma süreci;

  • Hangi tarafın konu hakkında kusurlu olduğunun belirlenmesi,
  • İlgili tanıkların dinlenmesi,
  • Araştırma süreci,
  • Değerlendirme aşaması gibi dönemler bir hayli zaman alır.

Çekişmeli boşanma sürecinin başlaması taraflardan birinin mahkemeye dilekçe sunmasıyla başlamış olur. Boşanma davası sırasında hakimler genel olarak gerçek iradelere bakar. Dolayısıyla boşanma sürecine nasıl girildiği olayların nasıl geliştiği gibi konular öncelikli olarak hakim tarafından sorgulanacaktır. Süreç sırasında boşanma aşamasındaki tanıklar varsa bunlarda dinlenir. Hakim tarafından ayrıca tarafların aynı zamanda kusurluluk derecelerinin de tespit edilmesi sağlanır. Buna bağlı olarak maddi durum için bir inceleme başlamış olacaktır. Buna göre maddi tazminat, velayet ve nafaka gibi durumlar hakim tarafından bu süreç içinde değerlendirmeye alınacak konular arasında bulunur.

Çekişmeli boşanma davası türünde de yine taraflar arasında anlaşma sağlanabilir. Şartlara uygun bir şekilde davranıldığında bu durumda sonuca varabilmektedir. Çiftlerin arasında anlaşamadıkları bir konu bulunuyorsa, bu durum hakim önünde tartışılabilir. Hakim bu adımdan sonra durum değerlendirmesi yaparak konu hakkında bir sonuca varacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır sorusu özellikle anlaşmazlıklara sahip olan çiftler arasında sıklıkla gündeme gelen bir soru halindedir. Bu dava türünü açacak tarafın ilk olarak gerekli dilekçeyi hazırlaması gerekir. Aile hukuku kapsamında boşanma davasına bakacak olan mahkeme ise aile mahkemesidir.

Bu tarz zamanlarda eşlerin tam olarak hakkını alabilmesi, tazminat, velayet gibi konularda daha içe sinen sonuçları görebilmesi adına hukuki yardım alması gerekir. Kadıköy boşanma avukatı konu hakkında kayıpların yaşanmaması için daha doğru bir dilekçe ortaya çıkarabilir.

Çekişmeli Boşanma Sonuçlanması İçin Çözüm Beklenir

Dava sürecinin sona ermesi içinde çiftler arasında var olan anlaşmazlıkların çözümünün beklenmesi gerekecektir. Bu süreçte yine dava delilleri, tanıklar gibi konuların netliğine bağlı olarak uzayabilir. Mümkün olduğu kadar taraflarca mahkemeye sunulan iddiaların ispatlanması halinde bu sürecin biraz daha kısalacağını söylemek mümkün olacaktır.

Boşanma avukatı tüm süreç boyunca yaşanacak ve yaşanabilecek ihtimaller hakkında sizlere detaylı bilgi verecektir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »