09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin tek taraflı olarak boşanma davası açması ya da boşanma konusunda anlaşıp, sonuçlar konusunda anlaşmazlığa düşmeleri durumunda dava çekişmeli bir hal almaktadır. Bu durum tarafları bir hayli yıpratmakta, özellikle çocuk varsa daha da zor bir sürece girmektedir. Hatta davanın yıllarca sürmesine bile sebep olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında hangi eşin kusurlu olduğunun araştırılması, delillerin bulunması, şahitlerin dinlenmesi gibi karmaşık bir durum söz konusu olmaktadır.

Çekişmeli boşanma süreci eşlerden birinin mahkemeye boşanma davası açması ile başlamış olur. Hâkim bu tür davalarda öncelikle boşanmayı gerektiren olayın neden olduğu, nasıl sonuçlandığı, tarafların bu olayda nasıl tavır sergilediği, kimin ne kadar kusurlu olup, olmadığı gibi konulara dikkat edecektir. Tarafların olayda tanıkları varsa o kişilerin şahitlik yapması mümkündür.

Çekişmeli boşanma davalarında hâkim ayrıca maddi durum incelemesi yapacaktır. Yani tarafların maddi durumlarına bakacaktır. Bunun nedeni davanın sonucunda maddi konularda verilecek karara dayanak olması için yapılmaktadır. Söz konusu maddi hususlar; tazminat, nafaka, velayettir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Anlaşmaya Varılabilir mi?

Çekişmeli boşanma davalarında elbette bir anlaşmaya varılıp dava anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilmektedir. Çoğunlukla eşler boşanmada anlaşmışlardır. Fakat bazı konularda anlaşamadıkları için genelde dava açmaktadırlar. Ortak bir protokol yapılıp eşlerin anlaşması sağlanırsa, çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Açılma Süreci Nasıldır?

Çekişmeli boşanma davası, davayı açacak eş tarafından boşanma dilekçesi, deliller ve diğer ekler mahkemeye verilerek açılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarını aile mahkemeleri yürütmektedir. Aile hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda, eğer yaşadığınız yerde aile mahkemesi yoksa boşanma dilekçenizi asliye hukuk mahkemesine verebilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davaları uzun sürede sonuçlanabilir. Bu durum çoğu zaman eşlerin tavırlarını da etkiyebilmektedir. Davanın uzamasını çok istemeyen taraflar ortak noktada buluşmaya çalışacaklardır.

Dava süresini etkileyen en önemli huşulardan birisi de prosedürün doğru takip edilmesidir. Doğru yazılan ve talebi tam anlamıyla açık olarak anlatan dilekçenin yazılması, davanın doğru mahkemede açılması, bütün delillerin mahkemeye sunulması boşanma sürecinin uzamasına ya da kısalmasına etki etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »