09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İş Hukuku

Maaşımı Alamıyorum

Çalışanların vaktinde ödenmeyen maaşları; iş hayatının en önemli sorunları arasında bulunmaktadır. Maaşımı alamıyorum şikayetinde bulunan insanlar için 4857 sayılı İş Kanunu’nun birtakım düzenlemeleri yer almaktadır.

Devamını Oku..

Maaş Haczi

İcra takibi esnasında alacağın tahsil edilmesi için en sık başvurulan yöntemlerin başında maaş haczi gelmektedir. Maaş haczi uygulanmasına sıklıkla rastlanılır. Çalışan kimselerin kredi, kredi kartı

Devamını Oku..

İş Davası Avukatı

2018 yılının başından beri geçerli olan yeni düzenlemeyle beraber iş davası avukatı sayesinde iş davalarını kısa zamanda sonuçlandırmak mümkün olmaktadır. İş davalarında ara bulucuya başvurma

Devamını Oku..

İş Davası Avukatı

İş davalarında ara bulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. İş davası avukatı 2018 yılının başından beri geçerli olan yeni düzenlemeyle beraber iş davalarını kısa zamanda sonuçlandırmak mümkün olmaktadır.

Devamını Oku..

İş Mahkemesi Avukatı

İş mahkemesi avukatı; her şeyden önce iş hukukuyla alakalı tüm süreçlere hakim olmalıdır. İş mahkemesi; iş davalarına dair tüm süreçlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yerdir. İş

Devamını Oku..

İş Hukuku Avukatı

Türkiye’de çalışan sayısının artmasına paralel olarak iş hukuku önem kazanmaktadır. İş hukuku avukatı ile beraber çalışmanın hem işverenlere hem de çalışanlara büyük katkısı mevcuttur. İş

Devamını Oku..

HAFTALIK YASAL ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA MESAİ NEDİR?

Haftalık yasal çalışma süresi 45 saattir. Bu çalışma sürelerini aşan çalışmalar fazla mesaidir.

İŞÇİYE NE KADAR FAZLA MESAİ YAPTIRILABİLİR?

İş kanunu madde 41 uyarınca fazla mesai günde 11, yılda 270 saati geçemeyecektir.

NE ZAMAN FAZLA MAESAİ YAPTIRILABİLİR?

İş kanunu madde 41 uyarınca ‘’ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle’’ fazla mesai yaptırılabilecektir.

Devamını Oku..

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR?

Her hak gibi iş sözleşmesinin feshi hakkı da dürüstlük kuralına uygun şekilde kullanılmak durumundadır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde fesih hakkının TMK-Madde 2 uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı kullanılmasından yani feshin kötü niyetle yapıldığından bahisle istenen tazminata kötü niyet tazminatı denilmektedir.

Devamını Oku..

İKRAMİYE NEDİR?

İkramiye TBK 405 . madde de düzenlendiği üzere;

İkramiye işverence çoğu kez çeşitli objektif vesilelerle işçinin ücretine ek olarak verilen özel bir ücret türüdür. Bu ücret yılbaşı, bayram, doğum günü ikramiyesi gibi çeşitli vesilelerle işveren tarafından verilebilmektedir.

İKRAMİYE VERİLMESİNDE Kİ AMAÇ NEDİR? İKRAMİYENİN PRİMDEN FARKI NEDİR?

İşveren tarafından işçiye verilen ikramiyelerin amacı işçinin motivasyonunu sağlamak olduğu gibi işyerine olan bağlılığını da pekiştirmektir.

Devamını Oku..

PRİM NEDİR?

Prim işçinin mal veya hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve başarısının artması için işveren tarafından ödül niteliğinde verilen ek ödemelerdir.

İŞÇİ HANGİ KOŞULLARDA PRİME HAK KAZANIR?

İşçi ve işveren arasında kararlaştırıldığı üzere; işçi belirli bir miktarda mal veya hizmet üretimini sağladığında veya prim için belirlenen başkaca koşulları yerine getirdiğinde işçi prim ücreti alamaya hak kazanacaktır. 

Devamını Oku..
Esenler Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Devamını oku »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Devamını oku »
Maltepe Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Devamını oku »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Devamını oku »