09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İş Hukuku

ölüm tazminatı hesaplama

Ölüm Tazminatı Hesaplama

Ölüm tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 440. maddesine göre; sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona

Devamını Oku..
Evlenirken Alınan Tazminat

Evlenirken Alınan Tazminat

Evlenirken Alınan Tazminat olarak anılan ve işçilik alacaklarından birini oluşturan bu tazminat esasen kıdem tazminatının bir başka görünüşüdür. Evlilik tazminatına ilişkin açık kanuni düzenleme 1475

Devamını Oku..
Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık tazminatı, iş hukuku alanında işverenin yükümlülük ve borçları konusunda işlenen bir tazminat çeşididir. İş kanunu mevzuat gereği bu tazminat işverenin borçları altında düzenlenmektedir. İşverenin

Devamını Oku..
Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespiti davası nedir? Kural olarak her işçinin, çalıştığı süre boyunca işvereni tarafından sigorta bildiriminin yapılması ve primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Fakat uygulamada ne yazık ki

Devamını Oku..
İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

İhbar süresi ve İhbar tazminatı nedir? Kanun koyucu işçinin iş akdini feshederek hemen işten ayrılabilmesinin veya işverenin iş akdini feshederek işçiyi hemen işten çıkarabilmesini engellemek

Devamını Oku..

Fazla Mesai

Fazla mesai / fazla çalışma nedir? İş kanunu ile çalışan işçilerin haftada en çok ne kadar çalışabilecekleri kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olup, bu haftalık süreyi

Devamını Oku..
Arabuluculuk(İş Hukuku)

Arabuluculuk (İş Hukuku)

İş hukukunda arabuluculuk nedir? Kanun koyucu işçilik alacakları hakkında olmak kaydıyla, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda sorunların mahkemeye taşınmadan önce bir arabulucu nezdinde giderilmesini

Devamını Oku..
Evlilik Tazminatı

Evlilik Tazminatı

Evlilik tazminatı ve evlilik sebebiyle kıdem tazminatı nedir? İş hukuku kapsamında sigortalı olarak çalışan kadına kanun koyucu birtakım ayrıcalıklar sağlamıştır. Bu ayrıcalıklardan en önemlilerinden biri

Devamını Oku..
Ölüm Tazminatı

Ölüm Tazminatı

İşçinin ölümü sebebiyle mirasçılarının hakları ( ölüm tazminatı – kıdem tazminatı – cenaze giderleri yardımı ) nelerdir? İş hukuku kapsamında sigortalı olarak çalışan işçinin mirasçılarına

Devamını Oku..
Esenler Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Devamını oku »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Devamını oku »
Maltepe Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Devamını oku »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Devamını oku »