09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcra ve İflas Hukuku

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz

ilamsız icra takibine itiraz nedir ? Kanun koyucu tarafından alacaklı olduğunu iddia eden kişiye herhangi bir belgeye dayanmaksızın icra takibi yapması imkanı tanınmıştır. İcra takibi

Devamını Oku..
icra takibine itiraz

İcra Takibine İtiraz

icra takibine itiraz nedir ? Alacaklı alacağını alabilmek için borçlu aleyhine icra takibi başlatabilmektedir. İcra takibi başlatılması ile birlikte icra dairesi borçluya bir ödeme emri

Devamını Oku..
icra ceza mahkemesi

İcra Ceza Mahkemesi

2128 sayılı İcra Ve İflas Kanunu uyarınca icra hukuku ile ilgili suçlara bakmakla görevli olan icra ceza mahkemesi dir. İcra ceza mahkemeleri tek hakim tarafından yönetilmektedir.

Devamını Oku..
itirazın kaldırılması

İtirazın Kaldırılması

itirazın kaldırılması davası ve itirazın kaldırılması nedir ? Alacaklı alacağını alabilmek adına borçluya icra takibi başlatabilir. İcra takibi kapsamında icra dairesi alacaklıya ödeme emri tebliğ

Devamını Oku..
İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak davası nedir ? Alacaklı alacağını alabilmek için borçluya icra takibi başlatabilir. İcra takibi kapsamında alacaklı borçlunun mallarını haczedip, paraya çevirerek alacağını alır. Alacaklı icra

Devamını Oku..
İcra Mahkemesi

İcra Mahkemesi

icra mahkemesi nedir ? 2128 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre icra uyuşmazlıklarına bakmakla görevli mahkemeye icra mahkemesi denir. İcra mahkemesinin, hukuk uyuşmazlıklarında icra hukuk

Devamını Oku..
İcralık Olanlar Ne Yapmalı

İcralık Olanlar Ne Yapmalı

İcra işlemi; herhangi bir borç nedeniyle başlayan takip talebi süreci ile ortaya çıkmaktadır. İcralık olanlar ne yapmalı sorusunun cevabı herkes tarafından merak edilmektedir. Kredi veya

Devamını Oku..

İcralık Oldum

İcralık oldum ne yapmalıyım diye düşünenler, mutlak surette hukuk bürosu ile iletişime geçmeli ve borcun ödenmesi konusunda anlaşma yolları aramalıdırlar. Bilhassa, borcun aylık taksitlerle ödenmesi

Devamını Oku..
Esenler Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Devamını oku »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Devamını oku »
Maltepe Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Devamını oku »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları
Genel
Erkuş Hukuk

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Devamını oku »