09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Gayrimenkul Hukuku

Arsa Payı Düzeltme Davası

Arsa Payı Düzeltme Davası

Arsa payı düzeltme davası nedir? Bir arsa üzerinde yer alan her bir bağımsız bölüm (arsa üzerinde ki daireler, ofisler ve dükkanlar vs.) üzerinde yer aldığı arsanın

Devamını Oku..
Şufa Davası

Şufa Davası

Şufa davası nedir? Şufa davası, paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda bir paydaşın kendi payını üçüncü kişiye satması halinde, bu payın diğer paydaşların öncelikli olarak satın almasına

Devamını Oku..
Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası nedir ? Kural olarak taşınmaz mülkiyeti tapuda tescille kazanılmaktadır. Ancak tapuda yapılan tescil geçerli olmayan veya gerçek dışı bir hukuki

Devamını Oku..
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, yüklenicinin arsa üzerine inşa edeceği yapının belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında yükleniciye devretmeyi taahhüt ettiği

Devamını Oku..
Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız el atma davası nedir? Kamuya dair hizmetlerin düzgün ve sağlıklı yürütülebilmesi için özel mülkiyete tabi bazı taşınmazların kamu idarelerine tahsis olunması gerekebilmektedir. Anayasa’nın 46.

Devamını Oku..
Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası (kira uyarlama davası) nedir ? Taşınmazlarını kiraya veren mülk sahipleri kira sözleşmelerinde belirli bir artış oranı belirleyebilmektedirler. Bazen de kiraya verenler kira

Devamını Oku..
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan şartlar dahilinde ileride ki bir zamanda devrinin (satışını) yapılmasını öngören sözleşmedir. İlgili sözleşme taraflarına belirli haklar ve borçlar

Devamını Oku..
Bakırköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında, gerek dava gerekse danışmanlık hizmeti veren avukata boşanma avukatı denilmektedir. Kanuni boşanma sebebi

Devamını oku »
Esenyurt İcra Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt bölgesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Esenyurt icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra

Devamını oku »
Esenler Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Devamını oku »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı
Genel
Erkuş Hukuk

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Devamını oku »