09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur? Boşanmaya karar veren çiftlerin mal paylaşımını nasıl yapacağı konusu önem taşımaktadır. Eşler arasındaki mal rejimine dair kurallar; 1 Ocak 2002 tarihinde değişmiştir. Buna göre, eşler arasındaki mal rejiminin nasıl olması gerektiği Türk Medeni Kanunu’nun 202 ile 281.maddeleri arasında detaylı olarak düzenlenmiş ve aile hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun en son haline göre, yasal mal rejimi olarak, Edinilmiş Mallara Katılma rejiminin uygulanması esas alınmaktadır.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur? Sorusuna cevap olarak kısaca ifade etmek gerekirse, eşlerin evli oldukları süre içerisinde elde ettikleri malların yarı yarıya paylaştırılması söz konusudur.

Mal Paylaşımı Davası

Mal paylaşımıyla alakalı açılacak davanın usulüne uygun olarak açılması gerekmektedir. Bir mahkemenin kendi kendine mal paylaşımına karar vermesi mümkün değildir. Mal paylaşımının boşanma davası dilekçesinde belirtilmiş olmasına rağmen mal paylaşımı davası boşanma davasından ayırt edilmelidir.

Bir başka deyişle, boşanma ve mal paylaşımı farklı davalar olarak görülmektedir. Ayrıca, boşanma davasının bitmesinin ardından mal paylaşımı davasına geçilmesi gerekir. Boşanma davası bitmesinin ardından bilhassa çekişmeli boşanma davasının sonuçlanmasıyla beraber tarafların mal paylaşımı davası açma hakkı bulunmaktadır.

Mal paylaşımı davasında üç farklı talep söz konusu olmaktadır. Bunlara katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış alacağı adı verilmektedir. Mal paylaşımının evlilik süresi içerisinde edinilen mallar hakkında yapılması söz konusudur.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı yapılırken ilk olarak eşlerin kişisel malları ayrılır. Kişisel malların hiçbir şekilde mal paylaşımına dahil edilmesi söz konusu değildir. Kişisel malların ne olduğu hakkında Kişisel Mallar Kanunu’nun 220.maddesinde gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Buna göre, eşlerden yalnızca birisinin kullanımına yarayan eşya, kişisel mallar kategorisine girmektedir.

Bu tip eşyalara örnek olarak saat, mücevher ve giyim eşyaları gösterilebilir. Bunun dışında, mal rejiminin başlangıcında bir eşe ait olan, eşlerden birisinin miras yoluyla elde ettiği veya herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri; kişisel mallar kategorisinde yer almaktadır. Ayrıca, manevi tazminat alacakları ve kişisel mallar yerine geçen değerler; kişisel mal olarak kabul edilmektedir.

Eşlerin kendi kişisel mallarını almasının ardından edinilmiş mallar üzerinden yarı yarıya paylaştırma yapılması mümkündür.

Boşanma davalarında mal paylaşımı adlı diğer makalemizi de okuyabilir ve geniş kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma avukatı, boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında, gerek dava gerekse danışmanlık hizmeti veren avukata boşanma avukatı denilmektedir. Kanuni boşanma sebebi

Read More »
Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt İcra Avukatı

Esenyurt bölgesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara Esenyurt icra avukatı denilmektedir. Peki icra avukatı ne iş yapar ? sorusunu cevaplamakta fayda vardır. İcra

Read More »
Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »