09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Boşanma Süreci Nasıl İlerlemektedir

Boşanma süreci nasıl ilerlemektedir; evliliğini yürütemeyeceğine karar veren çiftlerin aldıkları resmi ayrılık kararı olarak bilinmektedir. Boşanma davası; boşanma avukatları aracılığıyla yürütülmektedir. Ancak, boşanma davasını avukata başvurarak veya avukat vasıtasıyla yürütmek gibi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Böyle bir yasal zorunluluk olmadığı halde boşanma sürecini Göztepe boşanma avukatı olmadan yürütebilmek pek mümkün değildir.

Tarafların haklarının korunması, delillerin toplanması ve incelenmesi, dava sürecinin düzenli olarak takip edilmesi, dava sonucunda verilen mahkeme hükmü doğrultusunda yapılması gereken işlemlerin yapılması gibi eylemlerde muhakkak bir boşanma avukatı ihtiyaç duyulmaktadır. Boşanma davasının kişinin kendi başına yürütülmesi durumunda çıkmaza gireceğini söylemek çok yanlış olmayacaktır. Boşanma Süreci Nasıl İlerlemektedir sorusuna en doğru ve net bilgiyi tecrübeli bir İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile de öğrenebilirsiniz.

Avukata Danışıldıktan Sonra Boşanma Sürecinin İlerlemesi

Boşanma davasının yerel mahkemelerde görülmesi mümkün olmaktadır. Bir başka deyişle, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya dava açmadan önce son altı ay boyunca beraber ikamet ettikleri yerin mahkemesinde açılması söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra, bir dilekçe sayesinde boşanmanın sebebini ve kusurun ne olduğunu ifade etmek şarttır.

Boşanmayla alakalı olarak aile hukuku kapsamında açılacak davanın dilekçesinde boşanma istemi, sebebinin yanı sıra tazminat, nafaka ve çocukların velayeti gibi konuların belirtilmesi önem arz etmektedir. Bunun sebebi, mahkemenin verilen bilgiler doğrultusunda araştırma yaparak gerekli belgeleri toplaması ve dava sonucunu bu belgelere dayanarak vermesidir.

Yargılama yapılmasının ardından mahkeme tarafından ileri sürülen deliller değerlendirilerek boşanmaya karar verilmesi mümkün olmaktadır. Hükmün kesinleşmesi ve tarafların temyize gitmeyi reddetmesiyle boşanma sonuçlanmaktadır.

Boşanma Davasının Sonuçları Nelerdir?

Boşanmayla beraber taraflar arasındaki evlilik birliği sona ermektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, eşlerin birbirlerine karşı olan sorumlulukları biter. Boşanma davasından dolayı mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen bireylerin boşanma sonucunda karşı taraftan tazminat talep etmesi mümkün olmaktadır.

Bu süreçte dikkate alınacak durum ise tarafların kusurlu olup olmadığıdır. Herhangi bir kusuru olmayan eşten tazminat talep edilmesi mümkün değildir.

Tarafların eşit derecede kusurlu olduğu durumlarda ise aynı şekilde tazminat talebi söz konusu olamaz. Bunun yanı sıra, çocukların velayeti konusunda anne ve baba dinlendikten sonra çocuğun menfaati doğrultusunda bir karar alınır.

Anlaşmalı boşanmalarda çocukların velayeti kimde olur sorusu için makalemizi okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »