09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Davasında Nasıl Tazminat Alınır

Boşanma Davasında Nasıl Tazminat Alınır

Boşanma davasında nasıl tazminat alınır? Davanın niteliğine göre tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Maddi tazminat davaları; boşanma davalarının eki niteliğinde değildir. Bu bağlamda, bu davalarda görev alacak mahkeme, genel hükümlere göre belirlenmektedir. Bu konu hakkında Yargıtay’ın verdiği birtakım kararlar bulunmaktadır.

Evlilik süresince eşinin kendisini çalıştırılamamasından dolayı maddi kazançtan yoksun kalan bir kadının açtığı maddi tazminat davası; aile mahkemesinde değil de genel mahkemelerde görülmektedir. Bunun dışında, eşinin maddi kazancına güvenerek evliliğini yarıda bırakan bir bireyin durumu, 174/1 kapsamında boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaat olarak görülmemektedir.

Boşanma davasında maddi tazminat söz konusu olabilmesi için taraflardan birisinin bu yönde bir talebi olmalıdır.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Alma Şartları

Boşanma davasında nasıl tazminat alınır? Almak isteyen bir kişinin bu konuda talepte bulunması gerekir. Bu talep, dava dilekçesiyle beraber yapılabilir. Ayrıca, dava dilekçesiyle beraber yapılmadığı durumlarda davanın sonuna kadar yazılı veya sözlü olarak yapılması veya boşanma davası ardından ayrı bir dava ile yapılması mümkün olmaktadır. Bu süreçteki uygulamalar, tazminatın ferisi olan faizleri için de geçerlidir. Detaylı bilgi için boşanma avukatı arayabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tazminat miktarının ülke parası olarak talep edilmesi gerekir. Bu durum, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 99.maddesine göre garanti altına alınmıştır. Döviz üzerinden istenmesi mümkün değildir. Bunun dışında, taraflardan birinin hem maddi hem de manevi tazminat istemesi halinde istediği kısmın ne kadarının maddi, ne kadarının ise manevi olduğu belirtilmelidir.

Maddi tazminat kararının çıkabilmesi için davalı tarafın kusurlu olması gerekir. Davalı tarafın kendi hatalarından dolayı boşanma gerçekleşmemişse onun aleyhine tazminata hükmedilmesi mümkün değildir.

Buna ek olarak, maddi tazminat talep eden kişinin boşanma konusunda kusursuz veya daha az kusurlu olması şarttır.

Boşanma Davasında Tazminat İsteyen Taraf Kusurlu Olabilir

Tazminat isteyen tarafın kusurları olmakla beraber bu kusurlar, boşanmaya sebep olan diğer olaylara kıyasla ikinci derecede önemsiz kalıyorsa talepte bulunan kişi bu durumda yine kusursuz sayılmaktadır.

Bir boşanma sonucunda eşlerden birisi, diğerinin kendisine sağlayacağı maddi desteği kaybetmiştir. Bu durumda, mahkemenin tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını kusurları ve hakkaniyet ilkesi bakımından dikkate alarak bilhassa kadın lehine uygun miktarda tazminata karar vermesi mümkün olabilir.

Anlaşmalı boşanma yada çekişmeli boşanma davaları arasında bu durumlar değişkenlik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi ve süreç hakkında danışmanlık almak için kadıköy boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »