09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanma dolayısıyla taraflarda psikolojik anlamda çöküntü meydana gelebilir ve boşanma davasında manevi tazminat hakkı doğabilir. Özellikle bu tarz zamanlarda kusurlu olduğu bilinen karşı taraftan ödeme gücüne uygun olmak üzere, manevi tazminat talebinde bulunabilir. Manevi tazminat kararının çıkması için aşağıdaki şartların ortaya çıkması gerekmektedir:

  • Boşanma kararı bildirilmiş olmalıdır.
  • Tarafın manevi tazminat talebini iletmiş olması lazımdır.
  • Manevi tazminat isteyen kişi, kusursuz konumda olmalıdır.
  • Tazminat talebinde bulunan kişinin boşanmadan kaynaklı olarak kişilik hakları zedelenmiş durumda olmalıdır.
  • Boşanma ve kişilik hakları arasındaki zarar arasında bir bağ var olmalıdır.

Aile hukuku kapsamında değerlendirilen boşanma davaları iyi bir istanbul boşanma avukatı aracılığı ile süreç hakkında net bilgi alabilirsin.

Manevi Tazminat Talebi

Manevi tazminat talebi boşanma sırasında gündeme alınabileceği gibi, boşandıktan 1 yıl içinde de talep edilebilir. Bu talebin esas şartını ise, kişinin kişilik haklarının zarar görmesi oluşturmaktadır. Mahkeme nezdinde, talepte bulunan kişinin psikolojik açıdan sıkıntıda olduğu ve çöküntü yaşadığına karar verilir tazminat uygun görülebilir.

Bu durumdan sonra ise karşı tarafın ekonomik durumu ciddiye alınarak bir kararın verilmesi sağlanmış olacaktır. Manevi tazminat tipi, maddi tazminattan farklılık gösterir. Maddi tazminat düzenli olarak ödenen bir tazminat tipi olurken, manevi tazminat tek seferlik ödenecektir. İrat şeklinde veya miras şeklinde ödenmesi söz konusu değildir. Miras yoluyla geçebilmesi de mümkün değildir. Faiz talep edilmiş durumdaysa, tazminata karar verilmesinden sonra hükmedilen bedelden bu faiz alınabilir.

Öte yandan boşanma davasında manevi tazminat yani davacının tazminat talebinden vazgeçme gibi bir hakkı da bulunur. Buna göre hakkın bir kısmından veya tamamından vazgeçebilir.

Hangi Durumlar Manevi Tazminat Talebi Doğurabilir?

Boşanmadan kaynaklı olarak ortaya çıkan psikolojik çöküntünün tümü bu kapsamda sayılır. Özellikle boşanma nedeni olarak tehdit, dövme, cana kast, hakaret, sadakatsiz davranış gibi eylemler bulunuyorsa bu durumda manevi tazminat talebi ortaya çıkacaktır.

Özellikle talepte bulunan kişinin konu hakkında yüzde yüz kusursuz olma durumu arandığını belirtmek gerekiyor. Diğer konuların aksine az kusurlu olması da tazminat talebinde bulunmasına yeterli olmayacaktır. Boşanma davasında manevi tazminat para olarak ödenebileceği gibi, mahkemece belirlenen başka yöntemler üzerinden de ödenebilir.

Aynı şekilde bu yöntem üzerinden de talepte bulunan kişinin cayma veya yarısını alma gibi bir hakkı bulunacaktır. Boşanma nedenleri ile alakalı yazımızı okuyabilir yada boşanma avukatı desteği alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »