09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Davası Hangi Hallerde Reddedilir

Boşanma Davası Hangi Hallerde Reddedilir

Boşanma davası hangi hallerde reddedilir sorusuna cevabı makalemiz den öğrenebilirsiniz. Hâkim boşanma davalarında geniş takdir yetkisiyle donatılmış olduğundan, sunulan delillerin kanıtlanabilir olmasının ve tanıkların dinlenmesinin ardından boşanma davasının reddine ya da kabulüne karar verebilir. Bu durum genelde çekişmeli boşanmalar için geçerlidir. Fakat bazen anlaşmalı boşanmalarda da davanın reddi söz konusu olmaktadır.

Bu genelde anlaşmalı boşanacak eşlerden birinin dava günü mahkemeye gelmemesi durumunda dava reddedilebilir. Çünkü hâkim eşlerin boşanmak istediklerini mahkemede ilan etmelerini isteyecektir. Bazen atılan imzaların sahte olması durumu ile karşılaşılabilir bu durumda da dava reddedilecektir. Tarafların öne sürdükleri delilleri ispatlayamamaları durumunda boşanma davası reddedilir. Böylece davanın reddedilmesiyle anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Boşanma davası hangi hallerde reddedilir sorusuna bir çok cevabı olmaktadır.

Boşanma Davasında Hakim Evlilik Birliğini Temel Alır

Hâkim boşanma davalarında genellikle evlilik birliğini temelden sarsan nedenlerin varlığına kanaat getirirse, evlilik birliğinin temeline zarar veren nedenleri yaratan kusurlu tarafın dava açması durumunda hâkim bu davanın reddine karar verebilir. Çünkü delillerle kanıtlanmış olan kusurlu tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır. Fakat şahitlerin ve onların ifadelerinin, fotoğrafların, telefon kayıtları, bilirkişi raporları gibi farklı delillerin davacının davayı açmakta menfaati varsa hâkim davayı kabul edebilir.

Sürekli eşine şiddet uygulayan kişinin eşine açtığı boşanma davası büyük ihtimalle diğer ayrıntılarda kontrol edilerek reddedilecektir. Boşanma davası Türk medeni kanunun 4721 sayılı kanun gereğince zina, ölüm tehdidi, kötü ve onur kırıcı davranışlar, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri ile birlikte açılabilmektedir.

Özel Boşanma Sebebi Akıl Sağlığı

Yukarıda saydığımız bu sebeplerden evlilik birliğini temelden sarsan nedenler ve anlaşmalı boşanma haricindeki boşanma sebepleri özel boşanma sebebi olarak görülmektedir. Bir boşanma davasında özel boşanma sebebi olarak kabul edilen terk olayı, eşe usulüne uygun olarak gönderilen ihtar ile eğer eş evine geri dönerse boşanma davası reddedilebilir.

Özel boşanma sebeplerinden olan akıl sağlığı ile ilgi nedenden dolayı açılan davada ise izlenen seyir şu yöndedir. Akıl sağlığı boşanma davasına sebep olarak ileri sürüldüğünde, bu durum resmi sağlık raporuyla akıl sağlığının yerinde olduğuna dair karar verilirse hâkim boşanma davasının reddine karar verecektir. Boşanma davaları ile ilgili Kadıköy boşanma avukatı aracılığı ile ilgili en detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »