09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Boşanma Avukatı Kadıköy

Boşanma avukatı Kadıköy arayışı içerisinde olanların vakit kaybetmeden iyi bir boşanma avukatıyla bu sürece dahil olmaları şarttır. Boşanmak isteyenlerin boşanma davası açması gerekmektedir. Ancak, Aile hukuku kapsamına giren boşanma davası açmanın birtakım gereklilikleri bulunmaktadır.

Günümüzde yaşanan evliliklerin yarıdan fazlası maalesef boşanmayla sonuçlanmaktadır. Boşanma oranlarının günden güne arttığı bir ortamda insanların boşanma avukatı ihtiyaç duyması zorunlu hale gelmektedir. Bu bağlamda, boşanmayı düşünen herkes, bu süreci en hızlı ve en az kayıpla atlatmak adına iyi bir boşanma avukatıyla çalışmayı tercih eder.

Bu gerekliliklerin ne olduğu ve nasıl halledilebileceği konusunda kişilere en yeterli bilgiyi hiç şüphesiz boşanma avukatı Kadıköy verecektir.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları, genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı boşanma davası açılması söz konusu olmaktadır. Tarafların her ikisi de, boşanmanın şartları ve hukuki sonuçları hakkında anlaştıysa anlaşmalı boşanma davasından söz etmek mümkün olacaktır. Ancak, her zaman iki tarafın da mutabık olduğu bir boşanma süreci mümkün değildir.

Bazı durumlarda, taraflardan birisi boşanmak istemeyebilir. Ayrıca, boşanmanın en önemli konularından birisi olan velayet, nafaka ve tazminat konularında anlaşma sağlanamamasına oldukça sık bir şekilde rastlanmaktadır. Bu bağlamda, taraflar arasında anlaşmanın olmadığı boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası adı verilmektedir. İstanbul boşanma avukatı; her iki boşanma türünde de taraflara gereken hukuki desteği vermekle yükümlüdür.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Günümüz tüketim dünyasında her şeyde olduğu gibi boşanmada da giderek sayı artışı yaşanmaktadır. İnsanlar, sonuçlarını düşünmeden girdikleri evlilik dünyasında çabucak sıkılarak boşanmayı tercih etmektedir. Medeni Kanun’da boşanmanın sebepleri sıralanmıştır.

Buna göre, zina, hayata kast etme, onur kırıcı veya kötü davranış, suç işleme, niteliksiz bir hayat sürme, terk etme, akıl hastalığı, şiddetli geçimsizlik gibi sebepler boşanmanın ana nedenlerini oluşturmaktadır. Tüm bu sebeplere bakıldığında evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan faktörler olduğu düşünüldüğünde boşanmak için oldukça yeterli nedenler oldukları bilgisine ulaşılabilir.

Boşanma avukatı Kadıköy tercihinde tüm bu sebepleri, müvekkilinin lehine kullanabilecek ve onu bu davada başarıyla temsil edebilecek bir avukat tercihi yapılmasına özen gösterilmelidir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »