09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Beykoz İşçi Avukatı

Beykoz İşçi Avukatı

 iş hukuku alanında çalışan avukatlara Beykoz işçi avukatı denir. İş hukuku ile çalışma ilişkilerinin kapsamı kanun koyucu tarafından iş kanunu ve buna bağlı çıkan kanunlarda düzenlenmiştir. İş kanununda işçi bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. Bir kişinin işçi sayılabilmesi için ücret karşılığında çalışması gereklidir. İşveren ise ücret karşılığında bir işin yapılması için işçiyi çalıştıran kimseye denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim, iş yeri olarak adlandırılır. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere kısacası iş hukukunun konusu işçi ve işverenlerdir.

İş mahkemelerine hangi avukat bakar ? sorusu işçi ve işverenlerin aklına sıklıkla gelmektedir. İş mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda iş hukuku avukatı bakar. Beykoz işçi avukatı bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genelde şunlardır; hizmet tespiti davası, işçilik alacağı davaları, işe iade davası, ölüm aylığına ilişkin davalar, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalardır. İş hukukuna ilişkin davalarla ilgili daha fazla bilgi almak için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazılarımıza bakabilirsiniz.

İşçi Alacakları Avukatı

İş sözleşmesinin sonlanmasından sonra duruma göre işçilerin işverenden isteyebilecekleri bir takım hak ve alacakları doğabilmektedir. Bu hak ve alacaklara işçilik alacağı denilir. İşçilik alacakları davalarına bakan avukatlara ise işçi alacakları avukatı da denir. Beykoz işçi avukatı işçilik alacakları türüne göre çeşitlilik göstermektedir. İşçi avukatı İstanbul işçilik alacakları genel olarak şunlardır; maaş alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ikramiye alacağı, yemek-yol parası, prim alacağı, bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti, eğitim yardımı, çocuk parası, bakiye süre ücret alacağı, ilave tediye alacağı, asgari geçim indirimi, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin alacağı, kötü niyet tazminatı ayrımcılık tazminatı, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, sendikal tazminat, cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, gece vardiyası zammı, iş arama izni ücreti, transfer ücreti alacağı iş arama izni ücreti, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır. Beykoz işçi avukatı işçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir.

Beykoz İşçi Avukatı

İşçi Avukatı Ücreti & Arabuluculuk

İşçi avukatı ücreti ne kadar ? sorusu sıklıkla işçilerin ve işverenlerin aklına gelmektedir. Açılacak davanın türünü ve avukatın o dava için harcayacağı emek ve mesaiye göre işçi avukatı ücreti değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir işçi avukatı ile görüşülerek fiyat alınması ücretin belirlenmesi açısından gereklidir.

Beykoz işçi avukatı 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda dava şartı arabuluculuk müessesi düzenlenmiştir. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir. Bu sebeple iş davası açmak için arabuluculuğa başvuru yapmanız ve süreci sonuçlandırmanız önemlidir. Arabuluculuk başvurusu nereye yapılmalıdır? Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılmaktadır. Arabuluculuk sürecine dair daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk (iş hukuku) adlı yazımızı okumanız faydalı olacaktır. Beykoz işçi avukatı iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşamamak için bir işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

İstanbul Beykoz ilçesinde icra avukatları hakkında bilgi almak için Beykoz icra avukatı makalemizi okuyabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »