09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Beşiktaş Boşanma Avukatı

Beşiktaş Boşanma Avukatı

Beşiktaş boşanma avukatı ağırlıklı olarak çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Kanun koyucu tarafından boşanmaya ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanununda aile hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Boşanmada dava sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan hukuki sonuçlar hakkında boşanma avukatları çalışmalar yapmakta ve bu konularda müvekkillere gerekli danışmanlık ve dava hizmeti vermektedirler. Boşanma davası sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan en önemli hukuki sonuçlar nafaka, mal paylaşımı, velayet, müşterek çocukların anne-babayla kişisel ilişki kurması konularıdır.

Boşanma da mal paylaşımı konusu ise boşanma davası kesinleştikten sonra gündeme gelmektedir. Bu yazımızda daha çok boşanma davası üzerinde durulacağından boşanma davalarında mal paylaşımı ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler boşanma davalarında mal paylaşımı adlı yazımızı okuyabilirler.

Beşiktaş Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. İlgili kanun uyarınca boşanma sebepleri; zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması : Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi eşler arasında anlaşamama halini ifade eder. Bir diğer adıyla şiddetli geçimsizlik durumunu ifade etmektedir. Şiddetli geçimsizlik durumunun varlığının ispatı halinde hakim boşanma kararı vermektedir.

Zina Sebebiyle Boşanma: Eşlerden birinin zina etmesi halinde diğer eş zina nedenine dayanarak boşanma davası açabilir. Dava açan eş zina eylemini davada ispat etmekle yükümlüdür. Ayrıca zina sebebine dayalı boşanma davası zina eyleminin öğrenilmesinden sonra altı ay içinde ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl içinde açılması gerekir. Belirttiğimiz süre geçtikten sonra açılan dava mahkeme tarafından reddedilecektir.

Hayata Kast – Pek Kötü Muamele – Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma: Eşlerden biri diğer eşe karşı kötü davranır, ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunur veya hayatına kastederse bu eş boşanma davası açabilir. Burada yasal dava açma süresi öğrenmeden itibaren altı ay ve her halükarda ilgili davranışın gerçekleşmesinden sonra beş yıldır. Bu süre geçirildikten sonra açılan dava ise reddedilecektir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme ve Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürerse ve bu davranışlardan ötürü bu eşle birlikte yaşamak diğer eşten beklenemezse, bu eş boşanma davası açabilir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek niyetiyle diğer eşi terk ederse veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmezse diğer eş boşanma boşanma davası açabilir.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta ayrılığın en az altı ay sürmüş olmasıdır. Bu takdirde noter tarafından terke ilişkin öncelikle ihtar göndermek gerekir. İhtar sonuçsuz kalırsa dava yoluna gidilecektir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin resmi sağlık kuruluşu tarafından akıl hastası olduğu tespit edilir ve akıl hastalığı sebebiyle diğer eş açısından hayat çekilmez hâle gelirse bu eş boşanma davası açabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta akıl hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekliliğidir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dava da dilerse ayrılık, dilerse boşanma kararı verilmesini mahkemeden isteyebilir.

Beşiktaş Boşanma Avukat Müvekkil İlişkisi

Beşiktaş boşanma avukatı ile müvekkil yaptığı ilk görüşmede öncelikli olarak müvekkili boşanmaya iten sebepleri müvekkilden bizzat dinler. Müvekkilin anlattıklarını bir görüşme tutanağına yazar. Görüşme tutanağı müvekkil ve avukat arasında gizli olarak kalır. Müvekkil bu görüşme tutanağında yazan hususlardan hangilerinin mahkemede açıklanmasını isteyip istemediğini avukata belirtir. Böylece mahkemede kullanılması istenen bilgiler Beşiktaş boşanma avukatı tarafından yargılama da kullanılır.

Boşanma davasında bahsi geçen konular çoğu kez bir evliliğin en gizli kalmış, mahrem konuları olmaktadır. Bu sebeple müvekkiller çoğu kez boşanma gerekçelerini dile getirirken utanma hissi yaşayabilir. Ancak bu gibi durumlarda en önemli öncelik gerçeklerin eksiksiz şekilde avukata aktarılmasıdır. Zira davanın başarılı şekilde sonuçlandırılması için bu açıkça her şeyin avukata aksettirilmesi çok önemlidir. Bundan ötürü boşanma davalarına dair yapılan görüşmelerde, avukatın üçüncü kişiler olmaksızın müvekkille görüşme yapması ve gerektiğinde konuşulanların aralarında gizli kalacağının müvekkile hatırlatılması gerekmektedir.

Boşanma davaları bünyesinde çok fazla hukuki ve teknik detay barındırdığından bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »