09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Bağcılar Boşanma Avukatı

Bağcılar Boşanma Avukatı

Bağcılar boşanma avukatı aile hukuku alanındaki boşanma davaları ve boşanma davası ile bağlantılı olan nafaka davası, tazminat davası, babalık davası, velayet davası, boşanmada mal paylaşımı davası gibi konularda çalışmaktadır. Boşanma davasının boşanma sonucu ile bitmesi halinde evlilik sona ermektedir. Boşanma avukatı tarafından açılan boşanma davasının yanında tarafların evlilik birliği içinde edindikleri malları nasıl paylaşacağı da söz konusu olmaktadır. Boşanma hâlinde, mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanmaktadır. İşbu davalarda alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi hak kaybı yaşamanızı önleyebilecektir. Bağcılar boşanma avukatı boşanma akabinde evlilik birliği içinde kazanılan malların sonuçları ile ilgili düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer almaktadır. İşbu kanunda yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul görmüş olup ekonomik haksızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Mal paylaşımı davaları önem arz etmektedir.

Bağcılar Boşanma Davası ve Mal Paylaşımı Davası

Bağcılar boşanma avukatı boşanma avukatı ile yürütülen dava sonucunda boşanma kararınızı kesinleştikten sonra evlilik birliği içerisinde edinilen malların durumu gündeme gelmektedir. Boşanma davası ile ilgili bilgi edinmek için hukukta boşanma sebepleri adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Boşanma davası kesinleştikten(bittikten) sonra mal paylaşımı davasında ilerleme sağlanır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.01.2002 tarihi öncesi ile sonrası dönemlerin tabi olduğu hukuk kuralları mal paylaşım konusunda farklılık göstermektedir. Şöyle ki; 01.01.2002 yılından önce eşler arasında mal ayrılığı rejimi yasal olarak kabul edilmiştir. Yani 01.01.2002 yılından önce satın alınmış olan mallar hangi eşin üzerine kayıtlı ise mal ona ait sayılmıştır. 01.01.2002 tarihinden sonra ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu mal rejimi konusunda değişiklikler yapmıştır. İşbu kanunda yapılan yeni düzenleme ile yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul görmüştür.

Bağcılar boşanma avukatı 01.01.2002 tarihinden sonra aksine bir husus bulunmadıkça eşlerin evlilik birliği içerisinde elde etmiş olduğu mallar duruma göre değişiklik göstermekle bölüşülecektir. Her iki dönem için geçerli olan kural ise evlenmeden önce alınan malın o kişiye ait olduğu ve mal paylaşımı davasına konu olamayacağıdır.

Bağcılar Boşanma Avukatı

Boşanma kararı kesinleştikten sonra en geç 10 yıl içinde mal paylaşımı davası açılmalıdır. İşbu davada görevli mahkeme ise aile mahkemesi dir. Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda;  mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi, boşanmaya, evliliğin iptaline veya hâkim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme, diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olmaktadır. Bağcılar boşanma avukatı adlı yazımın okunması boşanmaya ilişkin belirli konularda bilgi edinme açısından önemlidir. Taraflar mal rejimi konusunda avukat tarafından bilgi alabilirler ve bu suretle taraflar kendileri istedikleri bir mal rejimini seçebilirler.

Ayrıntılı bilgi için boşanma davasında mal paylaşımı adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanma ve Mal Rejimleri

Bağcılar boşanma avukatı aile hukuku avukatı olarak da adlandırılabilir. Aile hukuku avukatı ile boşanma ve mal paylaşımı davalarınızı yürütmekte fayda vardır. Alanında uzman aile hukuku avukatına danışarak da hukuki sürecinizi ele alabilirsiniz. Taraflar yasal mal rejimi dışında bir mal rejimini de seçebilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda taraflar arasında kabul edilecek olan mal rejimleri sınırlıdır. Kanun koyucu eşlerin iradeleri doğrultusunda seçebileceği 3 mal rejimine yer vermiştir. Bunlar; mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimidir. Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Ancak eşler kendileri veya bir avukata danışarak mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen işbu rejimlerden birini seçebilmektedir. Bağcılar boşanma avukatı mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilmektedir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilmektedir.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılmaktadır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilmektedir. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Her bir rejim, birbirinden farklı hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle hukuki süreçlerde hak kaybı yaşamamak için alanında uzman aile boşanma avukatı ile çalışmakta fayda vardır.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »