09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Babalık Davası & Dava Süreci & Hak Düşürücü Süre & Tazminat & Nafaka

babalık davası

Babalık davası nedir? Evlilik dışında veya evlilik birliği içerisinde doğan bir çocuğun annesinin tespiti kolaydır. Zira çocuğu doğuran kadın annedir. Çocuk ile annesi arasındaki soy bağı hukuken doğumla kurulmaktadır. Ancak babanın tespiti bazı hallerde bu kadar kolay olmamaktadır.

Bu hallerin en başında evlilik dışında çocuğun doğması hali gelmektedir. Bu ise akla çocuğun nasıl babası arasında ki soy bağının kurulacağı sorusunu getirecektir. Bir diğer deyişle evlilik dışı çocuğun babalık davası nedir sorusu akla gelecektir.

Çocuk evlilik dışında doğmasına halinde baba, çocuğu kendi rızasıyla tanıyarak çocuk ile aralarındaki soy bağını kurabilir. Kendi rızası ile babanın çocuğunu tanımaması halinde ise; babaya karşı açılacak Babalık davası sonucunda babalık kararı alınarak soy bağı kurulabilecektir. Bununla birlikte bu davada soy bağının kurulması dışında bir takım fer’i haklar talep edilebilmektedir.

Babalık Davası Süreci

Babalık davası hangi mahkemede açılır? sorusunun cevabı aile mahkemesi olacaktır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi bu dava da görevli olabilmektedir. İşbu davada yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

İşbu dava kamu düzeniyle ilgilidir. Bu nedenle TMK 301. maddesi gereği ilgili mahkeme, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye davayı ihbar edilmektedir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 301. maddesi nde belirtildiği üzere “Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. İşbu dava, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.”

babalık davası

Biyolojik Baba Soy Bağı Tanınması Davası Açabilir mi?

Babalık tanıma davası nedir? Biyolojik baba babalık davası açabilir mi? soruları bu konuda sıkça akla gelmektedir. Baba olduğunu iddia eden kişi, babalık davası açamamaktadır. Kural bu davanın, kanun gereği anne ve çocuk tarafından açılmasıdır. Baba olduğunu iddia eden kişi, çocuğu ile arasında soy bağı kurulması için tanıma yöntemini kullanmalıdır. Tanıma mahkeme de dava yoluyla yapılabileceği gibi duruma göre nüfus memuruna, notere, konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senetle veya vasiyetnameyle çocuğun kendisinden olduğunu bildirmesi yoluyla yapılabilir.

Ancak başka bir erkek ile soy bağı bulunan çocuk tanınamayacaktır. Zira, bu bağın iptalini sağlamadıkça ve annenin kimliği tespit edilmedikçe tanınamamaktadır. Bu takdirde öncelikle soy bağının reddi davası açılarak çocukla gerçek baba olmayan fakat resmiyette baba gözüken kişi arasında ki soy bağı bozulmalıdır. Bu davada ispat külfeti davacıdadır. İspat açısından en kuvvetli kanıtın DNA test sonucudur. DNA testinin yapılmasını taraflar talep edebileceği gibi hakim de re’sen DNA testinin yapılmasına karar verebilmektedir. Bilinmektedir ki DNA testlerinin sonucu yüksek oranda doğru bilgiyi yansıtmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için soy bağının reddi davası adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

babalık davası

Babalık Davası Hak Düşürücü Süre

Kanunumuz, anne ve çocuğa önemli bir hak tanıyarak baba olduğunu iddia ettikleri kişiye karşı dava açma imkanını öngörmüştür. İşbu davayla baba ile çocuk arasındaki soy bağı kurulabilmekte ve bu sebeple doğacak birçok sorunun önüne geçilebilmektedir.

Davalı kişinin, çocuğun babası olduğu ispatlanırsa ilgili mahkeme davalının baba olduğuna karar vermektedir. Kararın kesinleşmesiyle taraflar arasında soy bağı sağlanabilecektir. Bu durumda babalık davası açma süresi nedir? sorusu akla gelmektedir. Bu dava, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilmektedir. Annenin dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşmektedir. Çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlamaktadır. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilmektedir. Çocuk tarafından açılacak dava için ise bir süre sınırı getirilmemiştir.

Babalık Davası Tazminat – Nafaka

Babalık davası ile soy bağının tespiti yanında; davayla bağlantılı olarak tazminat, nafaka gibi yan nitelikteki haklar da talep edilebilmektedir.

Örneğin; anne tarafından açılan davada anne, TMK 304. Maddesinde sayılı olan doğum giderlerinin, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderlerinin, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerinin karşılanmasını baba veya mirasçılarından talep edebilmektedir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilmektedir.  Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anneye yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilmektedir.

Anne, işbu davayla birlikte çocuk için nafaka da talep edebilmektedir. Çocuk da babası olduğunu iddia ettiği kişiden işbu davayla birlikte nafaka talep edebilmektedir. Dava sonucunda; baba olduğu tespit edilen kişinin yasal varisi çocuk olur. Son olarak konu ile ilgili babalık red davası hakkında da bilgi vermekte fayda vardır. Çocuk, ergin olduktan itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde aile mahkemesine babalık red davası açabilmektedir.

Soy bağı kurulduktan sonra çocuk babanın yasal olarak mirasçısı olmakta ve mirastan pay almaktadır. Miras paylaşımı hakkında bilgi edinmek için mirasta

Hak kaybı yaşanmaması adına babalık, soy bağının reddi, tanıma ve tanımanın iptali davalarında alanında uzman aile hukuku avukatı veya miras avukatı ile çalışılması önem arz etmektedir.

Av. Elif Duygu NİZAMOĞLU

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »