09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ataşehir İşçi Avukatı & İşçi Alacakları Avukatı

Ataşehir İşçi Avukatı

Ataşehir de iş hukuku alanında çalışan avukatlara Ataşehir işçi avukatı denir. İş hukuku ile çalışma ilişkilerinin kapsamı kanun koyucu tarafından iş kanunu ve buna bağlı çıkan kanunlarda düzenlenmiştir. İş kanununda işçi bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır. Bir kişinin işçi sayılabilmesi için ücret karşılığında çalışması gereklidir. İşveren ise ücret karşılığında bir işin yapılması için işçiyi çalıştıran kimseye denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim, iş yeri olarak adlandırılır. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere kısacası iş hukukunun konusu işçi ve işverenlerdir.

İş mahkemelerine hangi avukat bakar ? sorusu işçi ve işverenlerin aklına sıklıkla gelmektedir. İş mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda iş hukuku avukatı bakar. Ataşehir işçi avukatı bu kapsamda iş hukuku avukatının çalıştığı davalar genelde şunlardır; hizmet tespiti davası, işçilik alacağı davaları, ölüm aylığına ilişkin davalar, işe iade davası, yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalardır. İş hukukuna ilişkin davalarla ilgili daha fazla bilgi almak için işçinin yasal hakları adlı ve işçi hakları adlı yazılarımıza bakabilirsiniz.

İşçi Alacakları Avukatı

İş sözleşmesinin son ermesi ile birlikte duruma göre işçilerin işverenden isteyebilecekleri bir takım hak ve alacakları doğabilir. Bu hak ve alacaklara işçilik alacağı denilir.  İşçilik alacakları davalarına bakan avukatlara ise işçi alacakları avukatı da denir. Ataşehir işçi avukatı işçilik alacakları türüne göre çeşitlilik göstermektedir.

İşçi avukatı İstanbul işçilik alacakları genel olarak şunlardır; maaş alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, yemek-yol parası, ikramiye alacağı, prim alacağı, bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti, eğitim yardımı, çocuk parası, bakiye süre ücret alacağı, ilave tediye alacağı, asgari geçim indirimi, hafta tatili ücreti, kötü niyet tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, ayrımcılık tazminatı, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, sendikal tazminat, cezai şart alacağı, manevi tazminat, toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar, gece vardiyası zammı, iş arama izni ücreti, transfer ücreti alacağı iş arama izni ücreti, işe iade sonrası boşta geçen süre ücreti, işe almama tazminatıdır. Ataşehir işçi avukatı işçi alacakları için dava yoluna gidecek çalışanların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekmektedir.

Ataşehir İşçi Avukatı

İşçi Avukatı Ücreti

İşçi avukatı ücreti ne kadar ? sorusu sıklıkla işçilerin ve işverenlerin aklına gelmektedir. Açılacak davanın türünü ve avukatın o dava için harcayacağı emek ve mesaiye göre işçi avukatı ücreti değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple somut olayın özelliklerine göre bir işçi avukatı ile görüşülerek fiyat alınması ücretin belirlenmesi açısından önemlidir.

Ataşehir işçi avukatı 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda dava şartı arabuluculuk müessesi düzenlenmiştir. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması gereklidir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde dava, dava şartı yokluğu sebebiyle reddedilecektir. Bu sebeple iş davası açmak için arabuluculuğa başvuru yapmanız ve arabuluculuk sürecini tamamlamanız önemlidir. Arabuluculuk başvurusu nereye yapılır? Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılmaktadır. Arabuluculuk sürecine dair daha fazla bilgi edinmek için arabuluculuk (iş hukuku) adlı yazımızı okumanız faydalı olacaktır. Ataşehir işçi avukatı iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlık ve davalarda hak kaybı yaşamamak için bir işçi avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

Ayrıca Ataşehir ilçesinde Ataşehir boşanma avukatı ve Ataşehir icra avukatı adlı makalelere de göz atabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »