09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ataşehir Ceza Avukatı & Ağır Ceza Avukatları 5

Ataşehir Ceza Avukatı

Ataşehir de ağırlıklı olarak dava portföylerini ceza hukuku alanında oluşturan avukatlara Ataşehir ceza avukatı veya Ataşehir ağır ceza avukatı denir. Peki ceza avukatı nedir ne iş yapar? Ceza avukatları ceza davalarında sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yaparak görev alırlar. Ceza avukatları ceza yargılamasında savunmayı temsil etme işini ifa eder. Ceza avukatlarının ceza yargılamalarında başlıca görevleri şunlardır;

 • Sanık veya müşteki ile olay hakkında görüşme yapılması,
 • Ceza dosyasının incelenmesi ve dosya kapsamında sanığa veya müştekiye ceza dosyası kapsamında hukuki bilgilerin verilmesi,
 • Ceza dosyasının incelenmesi akabinde sanık veya müştekinin ifadesinin hazırlanması,
 • Ceza dosyalarının savcılık ve mahkeme aşamalarının takibi,
 • Sanığın savunmasının yapılması,
 • Sanığın veya müştekinin elinde hazır olan delillerin mahkeme ve savcılığa sunumu elde hazır olmayan delillerin ise mahkeme ve savcılık aracılığı ile dosyaya girmesinin sağlanması,
 • Ataşehir ceza avukatı sulh ceza mahkemesinde sanığın savunmasını yapar,
 • Mahkemenin vereceği adli kontrol ve tutuklama kararına karşı itiraz yapılması,
 • Cezaevi ziyareti yapılması,
 • Savcılık mütalaasına karşı beyan ve itiraz sunulması,
 • Gerekmesi halinde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması vs. işlerdir.

Ataşehir En İyi Ceza Avukatı

Ataşehir ceza avukatı insanlar genelde ceza avukatları hakkında en iyi ceza avukatı kim veya en iyi ağır ceza avukatı kim sorusunu sorabilirler. Fakat en iyi ceza veya ağır ceza avukatı kimdir sorusunun cevabına şu avukat en iyisidir denemeyecektir. Zira hukukta iyi avukat kavramı göreceli olduğu gibi hukuki sorunlarda göreceli olduğundan en iyiyi belirleyebilecek bir kriter bulunmamaktadır. Bu sebeple insanlar en iyiyi aramak yerine ceza alanında uzman, tecrübeli ve iyi iş takibi yapan avukatları araştırmaları iyi bir ceza avukatı edinmeleri açısından faydalı olacaktır.

Ataşehir Ceza Avukatı

İnsanlar avukat araştırırken İstanbul ağır ceza avukatı nedir, ceza avukatı ücretleri ne kadar, ceza avukatı ne kadar alır? soruları sıklıkla akıllarına gelmektedir. Ceza avukatlarının ücreti sanık vekilliği ve müşteki vekilliği yapılmasına göre, suça ve olayın karmaşıklığına göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple bir ceza avukatına danışılarak olay anlatılması ve fiyat alınması ücretin belirlenmesi için gereklidir.

Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar? & Ceza Davalarında Avukat Tutmak Şart mı?

Ceza davalarında avukat tutmak şart mı? sorusu insanların aklına gelebilmektedir. Ataşehir ceza avukatı olarak bu soruyu cevaplamakta fayda vardır.  Kişi kendi savunmasını kendi yapabileceği gibi isterse avukatı ile de savunmasını yapabilmektedir. Ancak bazı suçlarda avukat tutulması zorunludur. Bu suçlar genelde ağır cezaları gerektiren suçlar olmaktadır. Bununla birlikte sürecin sağlıklı yürümesi ve olası hak kayıplarının yaşanmaması adına avukat eşliğinde dosyanın yürütülmesi olası hak kayıplarının yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

Ataşehir ceza avukatı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilleri işleyen kişiler hakkında ceza yargılaması yapılmaktadır. Ceza yargılaması aşağıda ki mahkemeler nezdinde yapılır ve bu mahkemelerde ceza avukatı görev alır.

 • Asliye ceza mahkemesi,
 • Ağır ceza mahkemesi,
 • Çocuk mahkemesi,
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi,
 • Sulh ceza mahkemesi,
 • Fikri sinai haklar ceza mahkemesi nezdinde ceza yargılaması yapılmaktadır.

Ataşehir Ceza Avukatı

Peki ceza hukuku avukatı hangi davalara bakar? Ataşehir ceza avukatı, ceza avukatı ve ağır ceza avukatı tarafından genel ve ağırlıklı olarak davalarda bakılan suçlar şunlardır;

Ataşehir Ceza Avukatı

Ceza Mahkemesi Sonunda Çıkabilecek Kararlar

Ataşehir ceza avukatı ceza yargılamasında asli görevi müvekkillerinin hak ve menfaatlerini önde tutarak en iyi şekilde savunulmalarını icra etmektir. Peki yapılacak ceza yargılaması sonunda mahkemece verilebilecek cezalar veya kararlar nelerdir? Ceza yargılaması sonunda mahkeme mahkumiyet kararı, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi kararı, beraat kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB), ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı verebilir.

 • Beraat Kararı: Yargılama sonunda failin suçu işlemediğine kanaat getirilmesi sonucunda cezaya hükmolunmamasını ifade eder, bir diğer failin suçtan aklandığı anlamına gelir.
 • Mahkumiyet kararı: Yargılama sonunda sanığın suçu işlediğine kanaat getirilmesi sebebiyle sanık hakkında verilen hapis cezası ile adli para cezasını ifade eder.
 • HAGB kararı: Fail yargılama sonucu ceza almasına rağmen şartları oluşmuşsa mahkeme fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. HAGB kararı verilmesi halinde denetim süresinde ceza uygulanmaz. Fail denetim süresi içinde başkaca kasıtlı bir suç işlemez ve denetim yükümlülüklerine uyarsa denetim süresi sonunda hiç ceza almamış gibi işlem görür.
 • Güvenlik tedbirleri: Güvenlik tedbirleri TCK 53-60. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ataşehir ceza avukatı güvenlik tedbirleri şunlardır; failin belirli hakları kullanmaktan mahrum edilmesi, kazanç-eşya müsaderesi, akıl hastasına ve çocuklara yönelik güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme, suçta tekerrür ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleridir.
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı: Failin gerçekleştirdiği fiil suç teşkil etmesine rağmen mahkeme belirli şartlar dahilinde fail hakkında ceza vermeyebilir. Buna ceza verilmesine yer olmadığı kararı denir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilmesi için failin kusurunun olmaması veya kanunda belirtilen cezasızlık nedenlerinin somut olayda mevcut olması ve kanuni diğer şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Ceza yargılamaları bünyesinde çok fazla teknik ve hukuki detay barındırdığından  bu davalarda bir ceza avukatı ile çalışılması olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »