09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Asliye Ticaret Mahkemesi Nedir

Asliye Ticaret Mahkemesi Nedir

Asliye ticaret mahkemesi nedir? Ticaret kanunu tarafından özel olarak kurulmuş, herhangi bir sınır ve miktar bulunmaksızın ticari niteliği olan tüm çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli bir ihtisas mahkemesidir. Ticaret hayatının getirdiği sürat, güvenlik ve esneklik, ticari uyuşmazlıkların özel usuller içinde düzenlenmesinin ve uzman kişiler tarafından çözümlenmesinin daha uygun olacağını göstermiştir.

 • Bir davanın ticari sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi bu davanın ticaret mahkemesi tarafından görülüp görülmeyeceğinin tayini açısından önem arz etmektedir.

Asliye ticaret mahkemesi niteliği itibariyle özel bir mahkemedir. Bu nedenle yalnızca kanunda belirtilen davalara bakmakla görevlidir. Ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemelerinin bir alt bir türü olmamakla birlikte bakmakla yükümlü olunan davanın ticari olması veya olmaması sebebiyle birbirinden ayrılır.

 Asliye Ticaret Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Asliye ticaret mahkemesi her yargı bölgesinde yer almayabilir. Asliye ticaret mahkemeleri olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Ticaret Mahkemesi sıfatı ile davalara bakmakla görevlidir.

 • Görev kuralları kamu düzeniyle ilişkilidir ve mahkemelerin ilgili kanuna dayalı olarak görevli olması dava şartıdır. Bu sebeple mahkeme davanın her aşamasında görevli olup olmadığını resen inceler.

Asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu davalar genellikle teknik bilgi isteyen, karmaşık davalardır. Dava türüne göre asliye ticaret mahkemeleri tek hakimli veya heyet halinde olabilmektedir.

Ticaret mahkemesi görev alanı şu iki başlık altında sayılır:

 1. Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarda ticari dava olarak kabul edilen davalar.
 2. Her iki tarafın tacir olduğu ve davanın her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili olduğu davalar.

Asliye Ticaret Mahkemesi Hangi Davalara Bakar

Asliye ticaret mahkemesi nedir? Hangi davalarda görevlidir;

 • Ticari işlerden kaynaklanan her türlü alacak davaları
 • Çek iptali davası
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davası
 • Ticari nitelikte menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali davası
 • Ticari iş olması nedeniyle her türlü tazminat davası
 • Sigorta hukuku ilgili davalar
 • Ticari nitelikte ipoteğin fekki ve ihalenin feshi davası
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi nedeniyle açılacak ticari davalar
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları ile ilgili hükümler gereği açılacak davalar
 • Rekabet yasağına ilişkin davalar
 • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar

Asliye ticaret mahkemesi, önemli ticari dava ve işlerin görüldüğü bu nedenle davacı ve davalının savunma hakkını kullanırken usule ve esasa çok dikkat etmesi gereken davalara bakmaktadır. Bu sebeple ticaret hukuku alanında etkin bir avukatla çalışılması davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesine büyük katkı sağlayacak ve muhtemel hak kayıplarının önüne geçecektir.

Donanımlı bir hukuk danışmanlığı tarafından tüm süreçler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »