09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir

Asliye ceza mahkemesi nedir? Görevleri 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 11. maddesinde “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır” şeklinde tanımlanmıştır.

Asliye ceza mahkemeleri genel yetkili mahkemelerdir denilebilir. Ceza hukuku kapsamında asliye ceza mahkemeleri tek hakimle görev yapar ve savcı bulunmaz. Duruşma esnasında yalnız katip görev yapar. Bu durum İstanbul ve tüm iller için geçerli olmaktadır.

Birçok ilçede ve il merkezinde asliye ceza mahkemesi bulunmaktadır. Asliye ceza mahkemelerinin sayısı, işin yoğunluğuna göre artırılabilirken, iş yoğunluğunun az olması sebebiyle belirli il ve ilçelerde sayısı azaltılabilir.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar, aynı yasanın 12. maddesindeki düzenlemeye göre özel olarak görevli kılınan haller ve istisnalar dışında 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektirmeyen suçlara ilişkin davalardır.

Her ne kadar genel kural 10 yıl altı suçlarda görevli mahkemenin asliye ceza mahkemeleri olması ise de kanunlarla 10 yıl altı ceza gerektiren suçlarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesinden başka bir mahkeme olarak da belirlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda asliye ceza mahkemeleri yerine kanunun öngördüğü bir başka mahkeme görevli olmaktadır.

5235 sayılı aynı yasanın 14. maddesindeki düzenlemeye göre de; mahkemenin görevi belirlenirken ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

Yine burada herhangi bir sebeple cezada artırımı yapılacaksa(örneğin suçta tekrar olması gibi bir sebeple) ve bu artırımla suçun cezası 10 yılın üzerine çıkmış olsa bile artırım olmadan suçun cezasının üst sınırının 10 yılın altında kalması sebebiyle görevli mahkeme yine asliye ceza mahkemesi olacaktır.

Yeterli donanıma sahip ceza avukatı tarafından gerekli danışmanlık alınarak en doğru bilgi alınabilmektedir.

Asliye Ceza Mahkemesi Görevine Giren Suçlar Nelerdir?

Asliye ceza mahkemesi, TCK’da düzenlenen suçlar tek tek aşağıda listelenmiştir;

 • Kasten yaralama suçu,
 • Taksirle yaralama suçu,
 • Vergi kaçırma suçu,
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Tehdit suçu,
 • Hırsızlık suçu,
 • Şantaj suçu,
 • Hakaret suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Cinsel saldırı suçu,
 • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
 • Mala zarar verme suçu
 • Basit dolandırıcılık suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
 • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu
 • İftira suçu, fuhuş suçu
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kalma suçu
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 • Özel belgede sahtecilik suçu
 • Suç uydurma suçu
 • Yalan tanıklık suçu
 • Suçluyu kayırma suçu
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu

gibi suçlar ile ilgili asliye mahkemeleri davalara bakmakla görevlidir. Avukatlık ücretleri hakkında ceza avukatı ücretleri adlı makalemizi okuyabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »