09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Asgari Ücret Altında İşçi Çalıştırmak

Asgari Ücret Altında İşçi Çalıştırmak

Asgari ücret altında işçi çalıştırmak ne yazık ki ülkemizde çok sık rastlanan bir durumdur. Çoğu zaman başka bir iş bulamama endişesi ile iş arayanlar, asgari ücretin altında ve sigortasız olarak çalışmayı kabul etmekteler. Bu durumun işçiler yönüyle yarattığı mağduriyet ise izahtan varestedir.

İşverenler yönüyle ise bu durumun ilgili makamlara ihbarı sonucunda ağır yaptırımlar gündeme gelmektedir. Asgari ücret altında işçi çalıştırmak durumunu tespit eden kimse bu durumu ilgili makama delilleri ile ihbar ettiğinde kurum tarafından soruşturma başlatılmakta ve yapılan tespit uyarınca asgari ücret altında ödeme yapan işverene idari para cezası kesilmektedir. İşbu cezanın haksız olduğunu düşünen işverenin idari para cezasına adli makamlar nezdinde itiraz etme hakkı mevcuttur.

İdari para cezası 2021 yılı için her işçi ve ödenmeyen her ay için 315 TL olup bu bedel her yıl idare tarafından artarak yeniden belirlenmektedir. 2022 yılı için bu ceza tutarının ne kadar artacağı hali hazırda bir merak konusu olup çalışan işçi sayısının fazla olduğu işletmelerde söz konusu cezalar oldukça yıkıcı olmakta ve işverenleri güç duruma düşürmektedir.

Haksız şekilde idari para cezasına maruz kaldığını düşünen işverenlerce, idari para cezasının kendilerine tebliğinden itibaren vakit kaybetmeksizin bir iş hukuku avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. Zira cezanın tebliğinden itibaren işleyen dava açma süresi sınırlı bir süre olup kanunla belirlenen bu sürenin bir gün dahi geçmesi işverenin idari para cezasına itiraz etme hakkını elinden almaktadır.

Asgari Ücret İşten Çıkarılma Tazminatı

Asgari ücret altında işçi çalıştırmak hali işçiler tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih sebeplerinden biridir. İşveren tarafından asgari ücretten daha az maaş alan veyahut aldığı maaşın bir kısmını elden işverene geri vermek mecburiyetinde bırakılan işçiler için bu durum haklı bir istifa sebebidir. 4857 sayılı iş kanunu uyarınca maaşının az ödenmesi sebebiyle istifa eden işçi, çalışma süreleri ve yaptığı işin niteliğine göre kıdem tazminatı başta olmak üzere şartları sağlanan diğer işçilik alacaklarını da işverenden talep edebilmektedir. Asgari ücret işten çıkarılma tazminatı her işçi yönüyle farklılık arz edeceğinden, hakların ve hangi işçilik alacaklarının talep edilebilir olduğunun öğrenmek için bir iş mahkemesi avukatı na danışabilirsiniz.

Asgari Ücret Nedir İş Hukuku

Asgari ücret nedir iş hukuku kapsamında sorusunun cevabı Asgari Ücret Yönetmeliğinde yer bulmaktadır. Yönetmelik uyarınca asgari ücret  “işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yönetmelik uyarınca belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanması ile uygulanmaya başlayan asgari ücret altında işçi çalıştırmak Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç olmasa da idari para cezasına tabi bir kabahat olarak kabul edilir.

İş kanunu işçi hakları düzenlemesi uyarınca maaşları asgari ücretten az veren veya hiç vermeyen işverenlerin 4857 sayılı kanun madde 102 uyarınca idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Av. Cansu İLHAN ERKUŞ

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »