09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, eşlerden her birinin boşanmaya razı olması ve sonrasında bir araya gelerek protokol imzalamaları sonucu gerçekleşmektedir. Her ne kadar bir avukata gerek olmaksızın gerçekleşebilse de avukat nezaretinde gerçekleşen anlaşmalı boşanmanın davalarından da bahsedilebilmektedir.

Pek çok kişi günümüzde boşanmanın hemen sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma yoluna gitmektedir. Anlaşmalı boşanmalar ilk davada son bulabileceği gibi hakim tarafından belli sebeplerden dolayı reddedebilmektedir.

Bu durum anlaşmalı boşanma süreci için İstanbul en iyi boşanma avukatı bile dahil olsa tamamen hakimin inisiyatifine kalmış bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İstanbul anlaşmalı boşanma davalarında son derece yoğun bir bölgedir. Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanmalar nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul da sıklıkla görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerden her birinin boşanmaya rızasının olması gerekmektedir.

Her ne kadar boşanma için rızaları olsa da mahkeme huzurunda taraflardan birinin vazgeçmesi ile boşanma gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle kişiler birbirinden emin olmalı ve sonrasında dava açılmalıdır. Taraflardan birinin vazgeçmesi durumunda ise dava çekişmeli boşanma davasına dönmektedir.

Anlaşmalı boşanmayla ilgili dava için protokol hazırlanması gerekir. Bu protokol aile mahkemesi kalemleri tarafından hazırlanabileceği gibi alanında uzman bir avukat tarafından da hazırlanabilmektedir. Protokolde kişilerin birbirlerinden bir talebi olup olmadığı, mal paylaşımı, varsa çocuğun kimde kalacağı gibi ibarelere yer verilmektedir.

Bu sebeple de boşanma protokolü anlaşmalı boşanmalarda oldukça önemlidir. Her iki tarafın hakkının korunabilmesi için en iyi şekilde hazırlanması yada Kadıköy boşanma avukatı tercih etmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşılarak boşanma davaları tek bir celsede tamamlanabilmektedir. Bu durum aslında tarafların tutumu ve evliliğin süresi ile de alakalıdır. Hakimler aile birliğinin bozulmasını değil, aile birliğinin sağlanmasını hedeflediklerinden dolayı davayı reddedebilmektedir.

Karara varılmadan önce tarafların daha önce boşanma davası açıp açmadığı ya da tarafların olumsuz durumlarının olup olmadığı da araştırılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda hakim eğer isterse şahit dinlenmesine de karar verebilmektedir.

Anlaşmalı boşanmayla ilgili süreç aslında kısa süre içinde biten bir boşanma çeşididir. Eğer tarafların ikisi de protokole imza atmışsa ve duruşma sırasında vazgeçme durumu söz konusu olmamışsa tek celsede boşanmaya karar verilmektedir. Aile hukuku kapsamında görülen bu davalar için donanımlı ve bilgili bir avukat aracılığı ile süreç hızlandırılabilir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »