09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası; en çok görülen boşanma türlerinin başında gelmektedir. Bu boşanma şekli; Türk Medeni Kanunu 166.maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, evliliğin en az bir yıl sürdüğü durumlarda eşlerin birlikte başvurması ve bir tarafın diğerinin boşanma teklifini kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kanısına varılır.

Ancak, böyle bir durumda boşanma kararının verilebilmesi için hakimin her iki tarafı dinlemesi gerekir. Bu dinlemeler sonucunda tarafların boşanma konusunda kendi özgür iradeleriyle karar verdiklerine ikna olunmalıdır. Boşanmanın en önemli kısımlarının başında boşanmanın mali sonuçları ve çocukların kimde kalacağı mevzusu gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma taraflar, bu iki mevzu hakkında önceden fikir birliğine varmış olarak mahkemeye gelirler. Ancak, hakimin tarafların ve çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanma maddeleriyle alakalı olarak birtakım değişiklikler yapması mümkündür. Hakim tarafından yapılan değişikliklerin taraflarca kabul edilmesinin ardından boşanma süreci sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için ilk kural, çiftlerin en az bir yıl boyunca evli kalmasıdır. Bir yıldan az süren evlilikler, anlaşmalı boşanma kapsamına giremez. Çünkü, bazı evlilikler bilhassa mal paylaşımı ve kişisel sebeplerden dolayı anlaşmalı olarak yapılmaktadır.

Bir başka deyişle, tarafların gerçek anlamda evlenmek gibi bir istekleri yoktur. Bu gibi evliliklerin farkında olan hukuk kuralları, bu sebepten dolayı çekişmeli boşanma yada anlaşmalı boşanma için gereken minimum evlilik süresini bir yıl olarak belirlemiştir.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanma davasında hazır bulunması gerekir. Çünkü, hakim, her iki tarafı dinlemek zorundadır. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftlerin maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde kesin olarak anlaşmış olması gerekir.

Bu bağlamda, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tüm bu detaylar, net bir şekilde beyan edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmadan anlaşmalı boşanma davasının açılması söz konusu değildir. sx<a Boşanma davalarının görüldüğü mahkemelere Aile Mahkemeleri adı verilir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Boşanma süreci hakkında uzman bir kadıköy boşanma avukatı süreç hakkında tarafınıza en iyi bilgilendirmeyi yapacaktır.

Aile Mahkemesinin çiftlerin son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan mahkeme olması gerekir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »