09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı mesleki olarak ceza alanını seçmiş olan avukatlardır. Bununla birlikte ağır ceza avukatları suçun ağırlığına göre alt sınır belirli bir miktarın üstünde kalan suçlarla ilgilenmektedir. Ağır ceza avukatlığı ceza alanında branşlaşma olmamakla birlikte belirli suçlara ağırlıklı bakılması ile olur.

Ağır ceza avukatları ceza avukatlarının yapabildikleri işleri yapabilmekle birlikte yoğunlukla ağır ceza mahkemelerinde görülen davaları takip ettikleri için bu şekilde adlandırılırlar. Yine de iyi bir ağır ceza avukatının, ağır ceza davalarına çok yoğun bir mesai harcayacağı için, diğer dava türlerinden çok fazla dosya alamaz. Ancak bu durum zorunlu olmayıp tamamen ağır ceza avukatının inisiyatifindedir.

Aynı şekilde birbirinden farklı alanlardaki dosyaların da titizlikle takip edilerek müvekkillerin arzu ettiği sonuçların alınması mümkün olabilmektedir. Ceza hukuku kapsamında görülen davalar hakkında Kadıköy ağır ceza avukatının bilgisi ile süreç hakkında detaylı bilgi sahip olabilirsiniz.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalarda Görev Alır

Ağır ceza avukatı, ceza yargılamalarında ilk derece mahkemesi olarak görev yapan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda görev alır. Ağır ceza mahkemeleri, ceza yargılamalarında miktar bakımından en ağır cezalara bakan mahkemelerdir.

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere aşağıdaki başlıca suçlara ağır ceza mahkemesi bakar;

  • Kasten Öldürme
  • Uyuşturucu Ticareti
  • Yağma
  • İrtikap
  • Resmi belgede sahtecilik
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Hileli iflas
  • Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar
  • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar

Mahkemelerin görev alanı belirlenirken kanunda düzenlenen suçun cezasının alt sınırına bakılır. Bununla birlikte suçun ağırlaştırıcı ya da hafifletici sebeplerinin varlığına göre ceza tayin edilmesi mahkemelerin görev alanını etkilemez.

Ağır Ceza Avukatı Neler Yapabilir

Bir ağır ceza avukatına başvurulduğunda dosya henüz soruşturma aşamasındaysa; ağır ceza avukatının ifade alınırken şüpheli ya da mağdurla birlikte ifade verme işlemine katılır. Bu hem emniyet hem de savcılık sorgusu için geçerlidir. Soruşturma aşamasında delillerin toplanmasına katkı sağlar; iddianamede yer verilen deliller soruşturmanın ve davanın akıbeti için son derece önemlidir.

Ayrıca deliller dava aşamasında da ortaya konulabilir. Sulh Ceza Hakimliği’ne giden dosyalarda vekili olduğu tarafın savunmasını yapar. Tutukluluğa itiraz gibi işlemlerin yapılmasında etkin rol oynar. İddianamenin düzenlenmesinden sonra iddianame ağır ceza mahkemesine gider ve kabul edilirse dava süreci başlamış olur.

Ağır ceza avukatı bu süreçte dilekçelerin yazımı, müvekkil ile görüşme, olayı kendi savunduğu taraftan aydınlatma, duruşmalara girme, ara kararlara itiraz etme gibi pek çok faaliyeti yürütür.

İlk derece mahkemesinden çıkan kararların kanun yoluna (istinaf, temyiz) taşınmasında da yine İstanbul ağır ceza avukatı bu süreci yönetmektedir.

Esenler Boşanma Avukatı

Esenler Boşanma Avukatı & Avukatlık Ücretleri

Esenler boşanma avukatı iş yükünü çoğunlukla aile mahkemesi davalarının oluşturduğu, boşanma davaları ve fer’ileri konusunda ağırlıklı olarak çalışan avukatlara denir. Boşanma davaları beraberinde boşanma davasında

Read More »
İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

İstanbul Kadıköy Boşanma Avukatı

istanbul Kadıköy boşanma avukatı başlıca çalışma alanı olan boşanma davalarında yargılama usullerine dikkat edilmesi davanın kazanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi

Read More »
Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe Boşanma Avukatları

Maltepe boşanma avukatları, boşanma davalarının en önemli aşamasının dava dilekçesinin hazırlanması aşaması olduğunu bildiğinden bu konuda müvekkilini özellikle bilgilendirmelidir. Boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat,

Read More »
Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa Boşanma Avukatları

Bayrampaşa boşanma avukatları boşanma avukatının çalışma alanlarının başında anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma unsurları nelerdir? Evliliğin en

Read More »